Firma Fielmann wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić użytkownikowi najlepszą możliwą obsługę. Kontynuacja przeglądania stron internetowych firmy Fielmann oznacza zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookie.
Wyszukiwarka salonów
Fielmann w Państwa okolicy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz informacje dotyczące korzystania z coo-kies

Firma Fielmann poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i przestrzega usta-wowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO") oraz Federalnej Ustawy o ochronie danych („BDSG-nF") dla przetwarzania danych osobowych. Poniżej chcielibyśmy zgodnie z RODO poinformować Państwa o tym, kiedy i w jakich celach na naszych stronach internetowych przetwarzane są dane osobowe.


1. Czym są dane osobowe

Zgodnie z art. 4 nr 1 RODO dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); za osobę możliwą do zidentyfikowania uważana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub kilku szczególnych czynników, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

O ile w ramach korzystania z naszych stron internetowych podali Państwo informacje dotyczące ostrości wzroku lub inne informacje medyczne konieczne do zaopatrzenia w pomoce korekcyjne, jak okulary czy soczewki kontaktowe, to informacje te są danymi dotyczącymi zdrowia w myśl art. 4, nr 15 RODO, które jako dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.


2. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za Państwa dane?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie na naszych stronach internetowych Państwa danych osobowych jest Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg.

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod daneosobowe@fielmann.com lub przesyłając korespondencję na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych“.


3. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo dochodzić wobec nas następujących praw:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i/lub do usunięcia danych wraz z „prawem do bycia zapomnianym“ (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO) jak również w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego (art. 21, ustęp 2 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych („możliwość przenoszenia danych", art. 20, ustęp 1 RODO).

 

Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych.

Jeżeli odwiedzając stronę internetową wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo zgodę tę w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO).

Przypadek taki zachodzi wtedy, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo przedstawiamy w ramach poniższego opisu. Wnosząc taki sprzeciw prosimy o przedstawienie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane w sposób, w jaki tego dokonujemy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu analizujemy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych względnie je dopasujemy albo przedstawimy Państwu nasze ważne, prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niezależnie od powyższego mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych i analizy danych bez podawania przyczyn (art. 21, ustęp 2 RODO). 


4. Przetwarzanie danych osobowych przy odwiedzaniu naszych stron internetowych

a) Protokołowanie odwiedzin

Podczas korzystania z oferty internetowej firmy Fielmann zapisywane są automatycznie na naszych serwerach określone dane na potrzeby administrowania systemem, w celach statystycznych lub zabezpieczenia, zwłaszcza w celu ochrony przed atakami na naszą infrastrukturę informatyczną. O ile dotyczy to danych osobowych w myśl art. 4, nr 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ustęp 1, lit. f RODO.

 • adres IP 
 • wyświetlana strona/nazwa wyświetlanego pliku 
 • data i godzina dostępu
 • ilość przesłanych danych 
 • informacja, czy dostęp/wyświetlenie powiodło się 
 • strona przekierowująca, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło przez zewnętrzny link,
 • oraz wyszukiwane hasło, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę
 • oprogramowanie przeglądarki wykorzystanej do wyświetlenia (język, wersja i konfiguracja)
 • informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego i jego pulpitu

Dane wykorzystywane są wyłącznie w zanonimizowanej formie do analizy ogólnego zachowania użytkowników. Te statystyczne analizy pomagają nam w optymalizacji stron internetowych firmy Fielmann oraz w dostosowaniu ich do Państwa potrzeb. Inne wykorzystywanie, zwłaszcza łączenie z danymi osobowymi, nie ma miejsca.

Powyżej wymienione, protokołowane dane zapisywane są standardowo na naszych serwerach przez okres 7 dni i następnie usuwane, o ile firma Fielmann nie jest ustawowo zobowiązana do przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. W takich przypadkach przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu odbywa się na podstawie art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera c RODO.

b) Wykorzystywanie cookies na naszych stronach internetowych

Czym są cookies?

Cookies to małe pliki, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym i które pobierają dane w celu wymiany z naszymi systemami lub systemami naszych usługodawców za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Rozróżnia się dwa odmienne rodzaje cookies: tzw. cookies sesyjne, które są usuwane w momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki, oraz cookies stałe, które zapisywane są przez dłuższy okres czasu na Państwa nośniku danych.

Zapisane pliki cookies mogą Państwo usunąć w ustawieniach przeglądarki oraz dezaktywować zapisywanie cookies w przyszłości. Zwracamy uwagę na to, że w przypadku zablokowania plików cookies ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych. 

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są następujące cookies:

Cookies firmy Fielmann:

 • Server-Cookies
 • State-Save-Cookies
 • Longterm-Cookies
 • Lista zapamiętanych (State-Save-Cookie)
 • Cookie-Layer-Accept (State-Save-Cookie)

Cookies oferentów zewnętrznych:

 • Chartbeat (Analytics)
 • Mapp (Advertising, Analytics)
 • Google Analytics (Analytics)
 • DoubleClick (Advertising)
 • Tradedesk (Advertising)
 • Google (Advertising)
 • AppNexus (Advertising)
 • crazyEgg (Analytics)

c) Analityka internetowa i reklama spersonalizowana

W celu ciągłego ulepszania i optymalizacji naszej oferty, jak również ze względu na możliwość wyświetlania odpowiadającej zainteresowaniom, spersonalizowanej reklamy korzystamy z opisanych poniżej usług analityki internetowej oferentów zewnętrznych:

Google Analytics

Ta witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalać naszą ofertę i rozwijać ją dla Państwa jako użytkownika jeszcze bardziej interesująco. Ponadto witryna ta stosuje Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających obejmującej różne urządzenia, przeprowadzanej dla jednego ID użytkownika. Jeżeli są Państwo użytkownikiem konta Google mogą Państwo w ustawieniach pod „Moje dane“, „osobiste dane“ zablokować analizowanie użytkowania w różnych urządzeniach.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera f RODO. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi pozyskiwanymi przez Google. Zwracamy uwagę, iż na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „_anonymizeIp();“, aby zagwarantować zanonimizowane gromadzenie adresów IP. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane dalej w skróconej formie, przez co można wykluczyć możliwość odniesienia do danej osoby. Jeżeli w odniesieniu do zebranych o Państwie danych dojdzie do identyfikacji, zostanie ona natychmiast wykluczona i tym samym dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizowania użytkowania przez Państwa tej witryny, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronach oraz w celu świadczenia dalszych, związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu usług na rzecz administratora strony internetowej. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do Stanów Zjednoczonych, firma Google podporządkowała się EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Uzyskane dzięki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z witryny przesyłane są przez Google z reguły do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych (łącznie z Państwa adresem IP) jak również przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując znajdujący się pod poniższym linkiem plugin przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Poza tym mogą Państwo również zapobiec wykorzystywaniu przez Google Analytics poprzez kliknięcie na ten link: blokowanie Google Analytics. Dzięki temu na Państwa nośniku danych zapisany zostanie tzw. opt-out cookie, który uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics. Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku usunięcia wszystkich cookies na Państwa urządzeniu końcowym zostaną usunięte również opt-out-cookies, co oznacza, że muszą Państwo ponownie umieścić opt-out-cookies, jeśli chcą w dalszym ciągu uniemożliwiać ten sposób pobierania danych. Opt-out-cookies umieszczane są na każdej przeglądarce i komputerze/urządzeniu końcowym i w związku z tym muszą być aktywowane osobno dla każdej przeglądarki, komputera lub innego urządzenia końcowego. 

Doubleclick by Google

Witryna wykorzystuje narzędzie marketingu internetowego DoubleClick by Google („DoubleClick“). DoubleClick używa cookies w celu wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika, dla ulepszania raportów z osiągnięć kampanii oraz w celu uniknięcia wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych wyświetleń. Poprzez ID pliku cookie Google rejestruje, które reklamy są prezentowane w której przeglądarce i dzięki temu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick przy pomocy ID cookies może rejestrować tzw. konwersje, które mają związek z wyświetlanymi reklamami. Dotyczy to m. in. przypadku, gdy użytkownik widzi ogłoszenie DoubleClick i później korzystając z tej samej przeglądarki odwiedza stronę reklamodawcy i tam dokonuje zakupu. Według Google pliki cookies DoubleClick nie zawierają żadnych informacji o danych osobowych.

Dzięki wykorzystywanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem firmy Google. Poprzez zainstalowanie DoubleClick Google otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo określoną część naszych stron internetowych lub że kliknęli Państwo na naszą reklamę. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, wówczas Google może przyporządkować odwiedziny do Państwa konto. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są zalogowani, istnieje możliwość, że Google dowie się, jaki jest Państwa adres IP i go zapisze.

Mogą Państwo zapobiec udziałowi w tym trackingu w różny sposób:

a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; w szczególności zablokowanie zewnętrznych cookies prowadzi do tego, że nie będą Państwo otrzymywać reklam oferentów zewnętrznych;

b) przez zdeaktywowanie plików cookies Conversion-Tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby cookies domeny „www.googleadservices.com“ były blokowane, https://adssettings.google.com, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje cookies;

c) przez zablokowanie odnoszących się do zainteresowań reklam oferentów, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads“ korzystając z linku https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, jeżeli usuną Państwo swoje cookies;

d) przez trwałe zablokowanie w Państwa przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej oferty w pełnym zakresie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO). Więcej informacji odnośnie DoubleClick by Google otrzymają Państwo pod https://www.google.de/doubleclick, natomiast informacje ogólne odnośnie ochrony danych w Google pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie mogą Państwo również odwiedzić stronę internetową pod https://www.networkadvertising.org

Google Remarketing

Witryna wykorzystuje funkcję remarketing firmy Google. Funkcja ta służy wyświetlaniu odwiedzającym stronę internetową w ramach sieci Google reklam odpowiadających zainteresowaniom. Przy tym wykorzystywane są cookies służące do rozpoznawania poszczególnych odwiedzających podczas wyświetlania przez nich stron internetowych należących do sieci Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być wówczas prezentowane reklamy odnoszące się do treści, które odwiedzający uprzednio wyświetlił na witrynach korzystających z remarketingu firmy Google. Według własnych informacji podanych przez Google firma ta nie gromadzi podczas tego procederu danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO).

Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo funkcji remarketingu firmy Google, mogą Państwo zasadniczo ją zdeaktywować wybierając odpowiednie ustawienia pod https://adssettings.google.com/. Alternatywnie mogą Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookies do odpowiadającej zainteresowaniom reklamy poprzez Network Advertising Initiative stosując się do poleceń umieszczonych pod https://optout.networkadvertising.org . Szczegółowe informacje dotyczące Google Remarketing oraz polityki prywatności firmy Google znajdą Państwo pod https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Chartbeat

Witryna wykorzystuje również narzędzie analityki internetowej „ChartBeat“ firmy Chartbeat Inc. mieszczącej się w 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA. W celu analizy korzystania z witryny ChartBeat gromadzi i wykorzystuje określone dane związane z użytkowaniem, przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Aby gromadzić dane dotyczące użytkowania, ChartBeat może korzystać z jednego lub większej ilości cookies. Ponadto przekazywany jest przyporządkowany w danym momencie Państwa urządzeniu adres IP oraz częściowo szczegółowy, charakterystyczny dla urządzenia numer klienta  Adres IP potrzebny jest jedynie do identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta). Otrzymujemy tylko statystyczne, zagregowane dane bez możliwości odniesienia ich do konkretnych osób.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO). Więcej informacji odnośnie Chartbeat znajdą Państwo pod adresem https://chartbeat.com/about/. Informacje odnośnie polityki prywatności firmy Chartbeat znajdą Państwo pod https://chartbeat.com/privacy.

CrazyEgg.com

Strona ta wykorzystuje Tracking-Tool CrazyEgg.com w celu zapamiętywania pojedynczych, przypadkowo wybranych użytkowników wyłącznie przy pomocy zanonimizowanego adresu IP. Ten Tracking-Tool stosując cookies pozwala na analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkownika (np. jakie informacje wybierał użytkownik). W tym celu zostaje przedstawiony wizualnie profil użytkowania. Tworzone są jednie profile użytkowania przy użyciu pseudonimów.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO). Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się pobieraniu, przetwarzaniu i gromadzeniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, stosując się instrukcji umieszczonej pod adresem https://www.crazyegg.com/opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych w CrazyEgg.com uzyskają Państwo pod adresem https://www.crazyegg.com/privacy.

Technologia Mapp DMP

Niniejsza witryna wykorzystuje tag firmy MEME Germany GmbH (Dachauer Straße 63, 80335 München) w celu uzyskania danych o użytkowaniu i ruchu w odniesieniu do ofert firmy Fielmann. Wykorzystywane, spseudonimizowane dane nie umożliwiają nam bezpośredniej identyfikacji osoby. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO.

Więcej informacji na temat tego sposobu postępowania mogą Państwo uzyskać na stronie oferenta [https://flxone.com/privacy-statement/]. Przetwarzaniu danych można sprzeciwić się pod następującym linkiem: https://go.flx1.com/opt-out. Poprzez kliknięcie na link system uaktywnia opt-out cookie, który przerywa dalsze pozyskiwanie przez system informacji o aktywności klienta. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie w Państwa przeglądarce usunięty zostanie również ten opt-out cookie, który należałoby na nowo uaktywnić pod podanym wyżej adresem internetowym.

Fonts.com

Witryna wykorzystuje „fonts.com“, usługę oferującą różne rodzaje czcionki firmy Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg („fonts.com“). Każdorazowo podczas otwierania tej witryny załadowywane są pliki z serwera „fonts.com“ wyświetlające teksty w określonej czcionce. Jednocześnie Państwa adres IP może być przekazany do serwera „fonts.com“ i zapisany w ramach standardowego dziennika sieciowego. Dalsze przetwarzanie tych informacji należy do „fonts.com“, odpowiednie warunki i możliwości ustawień znajdą Państwo pod Informacje dotyczące ochrony danych firmy „fonts.com“.

The Trade Desk

Witryna stosuje technologię firmy The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA. W celach marketingowych zbierane są informacje dotyczące zachowania w sieci odwiedzających stronę internetową w czysto zanonimizowanej formie i w związku z tym umieszczane są pliki cookies. Przy tym nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane osobowe.

W dowolnej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych wygenerowanych przez cookies firmy The Trade Desk pod https://www.adsrvr.org/.  Więcej informacji na temat ochrony danych w The Trade Desk uzyskają Państwo pod adresem https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

d) Włączenie innych usług i treści podmiotów trzecich 

Na niektórych stronach tej oferty internetowej załączane są treści. Korzystanie z ofert internetowych osób trzecich zawsze wymaga tego, aby oferent tych treści poznał adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie można bowiem przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie takie treści, których oferenci używają adresów IP tylko do dostarczenia treści. Nie mamy jednakże wpływu na to, czy oferent zewnętrzny nie zapisuje adresu IP np. w celach statystycznych. O ile takie zachowanie jest nam znane, informujemy o tym użytkowników.

Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane temu kontu. Jeśli nie chcą Państwo, aby nastąpiło przyporządkowanie do Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach marketingowych, badania rynku i/lub do kształtowania swojej witryny w sposób odpowiadający potrzebom. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (również w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania odpowiadających potrzebom reklam oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, jednakże aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google jak również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności uzyskają Państwo pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Na niektórych stronach niniejszej oferty internetowej załączone są filmy video platformy Vimeo prowadzonej przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Informacje tej firmy dotyczące ochrony danych można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.


5. Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu przez strony inter-netowe

Na naszych stronach internetowych dane osobowe są przetwarzane zawsze wtedy, kiedy wprowadzają Państwo swoje osobiste dane na jednym z oferowanych formularzy kon-taktowych. Dane te, jak również treść Państwa wiadomości, przekazywane są dalej do właściwego pracownika w firmie Fielmann, który wykorzystuje je wyłącznie do rozpatrzenia Państwa sprawy w ramach przedstawionych poniżej szczegółowo celów (np. do naszej obsługi klientów w przypadku spraw dotyczących naszych produktów, na naszego działu Investor-Relations w przypadku pytań dotyczących akcji firmy Fielmann itd.).

Wynikające z tego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy lub w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera b RODO). Przetwarzanie danych wychodzące poza powyżej przedstawiony zakres nie ma miejsca. O ile poniżej nie ustalono inaczej, Państwa dane przechowywane są do momentu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.


6. Aplikowanie on-line / optiker-werden.de

Na stronie www.optiker-werden.de umożliwiamy Państwu aplikowanie on-line na ofertę pracy lub złożenie aplikacji spontanicznej. Przy korzystaniu z formularza aplikacyjnego ot-wiera się osobne okno z formularzem kontaktowym. Udostępniany jest on przez usługę rekrutacji on-line „Beesite“ firmy milch & zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG, Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen. Beesite przekazuje Państwa dane po zakończeniu rekrutacji on-line do firmy Fielmann, gdzie są one zapisywane w celu dalszego wykorzystywania.

Dział Personalny firmy Fielmann przekaże Państwa aplikację w ramach procesu rekrutacyjnego do przedsiębiorstwa grupy Fielmann, dla którego została zamieszczona oferta pracy. W przypadku aplikacji spontanicznych będziemy postępować stosownie i oczywiście uwzględnimy ewentualne ograniczenia z Państwa strony. Opisane powyżej czynności przetwarzania następują na żądanie ze względu na działania poprzedzające ewentualne późniejsze ustanowienie stosunku pracy pomiędzy danym oddziałem i Państwem (§ 26 Federalnej Ustawy o ochronie danych („BDSG-nF")).


7. Newsletter

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zgłaszania się do newslettera („Newsletter“), wysyłanego regularnie e-mailem i zawierającego informacje dla inwestorów i/lub oferty pracy. Zgłoszenie się do naszego newslettera zawierającego oferty pracy następuje w toku tzw. postępowania Double-Opt-In, w którym po zgłoszeniu się otrzymają Państwo wiadomość e-mailem z prośbą o potwierdzenie swojego zgłoszenia. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zgłosić do newslettera obcego adresu e-mail.

Zgłoszenia do newslettera są protokołowane przez firmę Fielmann, tak aby w danym przypadku móc udowodnić przestrzeganie przepisów prawnych. Obejmuje to zapisanie daty i godziny zgłoszenia oraz potwierdzenia, jak również adresu IP. Zamawiając newslettera wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie (§ 7, ustęp 2, nr 3 wzgl. ustęp 3 niemieckiej Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji UWG), jak również na opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera i tym samym odwołać Państwa zgodę ze skutkiem na przyszłość.


8. Czy Państwa dane są przekazywane osobom trzecim?

Państwa dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim. W wyjątkowych sytuacjach wchodzi w rachubę przekazanie danych osobowych wewnątrz grupy Fielmann, jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub sprawdzenia Państwa aplikacji.

Ponadto na podstawie RODO, Federalnej Ustawy o ochronie danych jak również ewentualnie innych właściwych uregulowań prawnych może nastąpić przekazanie danych osobowych, o ile jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera c RODO).


9. Jak zabezpieczane są Państwa dane?

Fielmann chroni Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą korzystając z technicznych i organizacyjnych środków. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego.


10. Czy mają Państwo dodatkowe pytania?

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych:

Fielmann AG
- Inspektor ochrony danych -
Weidestraße 118a
22083 Hamburg

daneosobowe@fielmann.com