Zeichenfläche 4 Servi c e d a c oustique auditi v e Servizio per appa r e c chi acustici Compass Rechnung PayPal Visa Mastercard

Firma Fielmann wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić użytkownikowi najlepszą możliwą obsługę. Kontynuacja przeglądania stron internetowych firmy Fielmann oznacza zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookie.

Wyszukiwarka salonów
Fielmann w Państwa okolicy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz informacje dotyczące korzystania z plików cookie

Firma Fielmann poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i przestrzega ustawowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz Federalnej Ustawy o ochronie danych („BDSG-nF”) dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Poniżej chcielibyśmy zgodnie z RODO poinformować Państwa o tym, kiedy i w jakich celach na naszych stronach internetowych przetwarzane są dane osobowe.

1. Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 nr 1 RODO dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); za osobę możliwą do zidentyfikowania uważana jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub kilku szczególnych czynników, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

O ile w ramach korzystania z naszych stron internetowych podali Państwo informacje dotyczące ostrości wzroku lub inne informacje medyczne konieczne do zaopatrzenia w pomoce korekcyjne, jak okulary czy soczewki kontaktowe, to informacje te są danymi dotyczącymi zdrowia w myśl art. 4, nr 15 RODO, które jako dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.


2. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za Państwa dane?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie na naszych stronach internetowych Państwa danych osobowych jest Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg.

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe@fielmann.com, lub przesyłając korespondencję na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych“.


3. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo dochodzić wobec nas następujących praw:

  • prawo do informacji (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i/lub usunięcia w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO), a w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych osobowych („możliwość przenoszenia danych”, art. 20 ust. 1 RODO).

Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych.

Jeżeli odwiedzając stronę internetową wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo zgodę tę w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO).

Przypadek taki zachodzi wtedy, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo przedstawiamy w ramach poniższego opisu. Wnosząc taki sprzeciw prosimy o przedstawienie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane w sposób, w jaki tego dokonujemy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu analizujemy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych względnie je dopasujemy albo przedstawimy Państwu nasze ważne, prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niezależnie od powyższego mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych i analizy danych bez podania przyczyny (art. 21, ust. 2 RODO). 


4. Przetwarzanie danych osobowych przy odwiedzaniu naszych stron internetowych

a) Protokołowanie odwiedzin

Podczas korzystania z oferty internetowej firmy Fielmann na naszych serwerach automatycznie są zapisywane określone dane na potrzeby administrowania systemem, w celach statystycznych lub zabezpieczenia, zwłaszcza w celu ochrony przed atakami na naszą infrastrukturę informatyczną. O ile dotyczy to danych osobowych w myśl art. 4, nr 1 RODO, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ustęp 1, lit. f RODO.

• adres IP (zanonimizowany)
• wyświetlana strona/nazwa wyświetlanego pliku 
• data i godzina dostępu
• ilość przesłanych danych 
• informacja, czy dostęp/wyświetlenie powiodło się 
• strona przekierowująca, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło przez zewnętrzny link,
 oraz wyszukiwane hasło, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło przez zewnętrzną wyszukiwarkę
• przeglądarka używana do wywołania (język, wersja i konfiguracja)

• dane dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego i jego interfejsu

Dane wykorzystywane są wyłącznie w zanonimizowanej formie do analizy ogólnego zachowania użytkowników. Te statystyczne analizy pomagają nam w optymalizacji stron internetowych firmy Fielmann oraz w dostosowaniu ich do Państwa potrzeb. Inne wykorzystywanie, zwłaszcza łączenie z danymi osobowymi, nie ma miejsca. Powyżej wymienione, protokołowane dane zapisywane są standardowo na naszych serwerach przez okres 7 dni i następnie usuwane, o ile firma Fielmann nie jest ustawowo zobowiązana do przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. W takich przypadkach przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO.

b) Wykorzystywanie plików cookie na naszych stronach internetowych

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i które pobierają dane w celu wymiany z naszymi systemami lub systemami naszych usługodawców za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Rozróżnia się dwa odmienne rodzaje plików cookie: tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki, oraz stałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy okres czasu na Państwa nośniku danych.

Zapisane pliki cookie mogą Państwo usunąć w ustawieniach przeglądarki oraz dezaktywować zapisywanie plików cookie w przyszłości. Zwracamy uwagę na to, że w przypadku zablokowania plików cookie ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są następujące pliki cookie:

• server cookies
• state save cookies
• longterm cookies
• notes (state save cookie)
• cookie layer accept (state save cookie)

Pliki cookie oferentów zewnętrznych:

• Chartbeat (Analytics)
• Google Analytics (Analytics)
• Google Ads (Advertising)
• Tradedesk (Advertising)
• Google (Advertising)
• AppNexus (Advertising)
• crazyEgg (Analytics) 

c) Analityka internetowa i reklama spersonalizowana

W celu ciągłego ulepszania i optymalizacji naszej oferty, jak również ze względu na możliwość wyświetlania odpowiadającej zainteresowaniom, spersonalizowanej reklamy korzystamy z opisanych poniżej usług analityki internetowej oferentów zewnętrznych:

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalać naszą ofertę i rozwijać ją dla Państwa jako użytkownika jeszcze bardziej interesująco. Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających obejmującej różne urządzenia, przeprowadzanej dla jednego ID użytkownika. Jeżeli są Państwo użytkownikiem konta Google mogą Państwo w ustawieniach pod „Moje dane“, „osobiste dane“ zablokować analizowanie użytkowania w różnych urządzeniach.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. f RODO. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi pozyskiwanymi przez Google. Zwracamy uwagę, iż na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „_anonymizeIp();“, aby zagwarantować zanonimizowane gromadzenie adresów IP. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane dalej w skróconej formie, przez co można wykluczyć możliwość odniesienia do danej osoby. Jeżeli w odniesieniu do zebranych danych na Państwa temat dojdzie do identyfikacji, zostanie ona natychmiast wykluczona i tym samym dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizowania użytkowania przez Państwa tej strony internetowej, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronach oraz w celu świadczenia dalszych, związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu usług na rzecz administratora strony internetowej.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Uzyskane dzięki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej przesyłane są przez Google z reguły do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując znajdującą się pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Poza tym mogą Państwo również zapobiec korzystaniu z Google Analytics przez kliknięcie tego linku: blokowanie Google Analytics. Dzięki temu na Państwa nośniku danych zapisany zostanie tzw. opt-out cookie, który uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics. Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym zostaną usunięte również pliki cookie opt-out, co oznacza, że muszą Państwo ponownie umieścić pliki cookie opt-out, jeżeli chcą Państwo w dalszym ciągu uniemożliwiać ten sposób pobierania danych. Pliki cookie opt-out umieszczane są na każdej przeglądarce i komputerze/urządzeniu końcowym i w związku z tym muszą być aktywowane osobno dla każdej przeglądarki, komputera lub innego urządzenia końcowego.

Google Ads

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie marketingu internetowego Google Ads firmy Google („Google Ads“). Google Ads używa plików cookie w celu wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika, w celu ulepszania raportów z osiągnięć kampanii oraz w celu uniknięcia wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych wyświetleń. Poprzez ID pliku cookie Google rejestruje, które reklamy są prezentowane w której przeglądarce i dzięki temu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google Ads za pomocą ID pliku cookie może rejestrować tzw. konwersje, które mają związek z wyświetlanymi reklamami. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy użytkownik widzi ogłoszenie Google Ads i później, korzystając z tej samej przeglądarki, odwiedza stronę reklamodawcy i tam dokonuje zakupu. Według Google pliki cookie Google Ads nie zawierają żadnych informacji o danych osobowych.

Dzięki wykorzystywanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem firmy Google.Przez zainstalowanie Google Ads firma Google otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo określoną część naszych stron internetowych lub że kliknęli Państwo naszą reklamę. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, wówczas Google może przyporządkować odwiedziny do Państwa konto. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są zalogowani, istnieje możliwość, że Google dowie się, jaki jest Państwa adres IP i go zapisze.

Mogą Państwo zapobiec udziałowi w tym trakingu w różny sposób:

a) przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; w szczególności zablokowanie zewnętrznych plików cookie prowadzi do tego, że nie będą Państwo otrzymywać reklam oferentów zewnętrznych;

b) przez dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie domeny „www.googleadservices.com“ były blokowane, https://adssettings.google.com, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie;

c) przez zablokowanie odnoszących się do zainteresowań reklam oferentów, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads“, korzystając z linku https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie;

d) przez trwałe zablokowanie w Państwa przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej oferty w pełnym zakresie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO). Więcej informacji dotyczących Google Ads firmy Google otrzymają Państwo pod adresem https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy, natomiast informacje ogólne dotyczące ochrony danych w Google pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Alternatywnie mogą Państwo również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org

Facebook Ads / Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia Facebook Pixel. Oferentem Facebook Pixel jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Dzięki Facebook Pixel podczas wyświetlania naszych stron internetowych zostaje instalowany przez Facebook cookie w Państwa przeglądarce. Narzędzia Facebook Pixels umożliwiają Facebookowi rozpoznawanie poprzez cookies odwiedzających nasze strony internetowe w danym przypadku jako użytkowników sieci społecznościowej. Dzięki temu nasze reklamy (tzw. „Facebook-Ads“) wyświetlane są wewnątrz sieci społecznościowej Facebook tylko tym użytkownikom, którzy okazali potencjalne zainteresowanie naszą ofertą online. My natomiast nie mamy możliwości przyporządkowania pobranych danych.

Podstawą przetwarzania przez nas tych danych są nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do ukierunkowanej reklamy i ekonomicznej optymalizacji naszych reklam.
 
Facebook może ewentualnie stworzyć połączenie do Państwa profilu użytkownika i wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych i badania rynku. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w firmie Facebook znajdą Państwo pod: https://pl-pl.facebook.com/policy.php

Mogą Państwo sprzeciwić się pobieraniu danych przez Facebook-Pixel i ich wykorzystywaniu. Ustawienia dotyczące reklamy behawioralnej mogą Państwo zmienić pod: https://pl-pl.facebook.com/ads/settings. Pliki Facebook Pixel mogą Państwo zablokować również poprzez odpowiednie ustawienie w Państwa przeglądarce lub poprzez kliknięcie na link: Facebook Pixel dezaktywacja.

Google Remarketing

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję remarketingu firmy Google. Funkcja ta służy wyświetlaniu odwiedzającym stronę internetową w ramach sieci Google reklam odpowiadających zainteresowaniom. Przy tym wykorzystywane są pliki cookie służące do rozpoznawania poszczególnych odwiedzających podczas wyświetlania przez nich stron internetowych należących do sieci Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą się wtedy wyświetlać reklamy dotyczące treści, które odwiedzający uprzednio wyświetlił na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu firmy Google. Według własnych informacji podanych przez Google firma ta nie gromadzi podczas tego procederu danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO).

Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo funkcji remarketingu firmy Google, można dezaktywować tę funkcję, wybierając odpowiednie ustawienia pod adresem https://adssettings.google.com/. Alternatywnie mogą Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookie w celach odpowiadającej zainteresowaniom za pośrednictwem Network Advertising Initiative, stosując się do instrukcji zamieszczonych pod adresem https://optout.networkadvertising.org. Szczegółowe informacje dotyczące Google Remarketing oraz polityki prywatności firmy Google znajdą Państwo pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Chartbeat

Ta strona internetowa wykorzystuje również narzędzie analityki internetowej „ChartBeat“ firmy Chartbeat Inc. mieszczącej się w 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA. W celu analizy korzystania ze strony internetowej ChartBeat gromadzi i wykorzystuje określone dane związane z użytkowaniem, przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Aby gromadzić dane dotyczące użytkowania, ChartBeat może korzystać z jednego lub większej ilości plików cookie. Ponadto jest przekazywany adres IP przyporządkowany w danym momencie do Państwa urządzenia oraz częściowo szczegółowy, charakterystyczny dla urządzenia numer klienta. Adres IP potrzebny jest jedynie do identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta). Otrzymujemy tylko statystyczne, zagregowane dane bez możliwości odniesienia ich do konkretnych osób.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f RODO). Więcej informacji dotyczących Chartbeat znajdą Państwo pod adresem https://chartbeat.com/about/. Informacje dotyczące polityki prywatności firmy Chartbeat znajdą Państwo pod adresem https://chartbeat.com/privacy.

CrazyEgg.com

Strona ta wykorzystuje Tracking-Tool CrazyEgg.com w celu zapamiętywania pojedynczych, przypadkowo wybranych użytkowników wyłącznie przy pomocy zanonimizowanego adresu IP. To narzędzie trakujące przy użyciu plików cookie pozwala na analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (np. jakie informacje wybierał użytkownik). W tym celu wizualnie wyświetli się profil użytkowania. Tworzone są jednie profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi wyważenie interesów, według którego opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych nie stoi w sprzeczności z nadrzędnym charakterem Państwa interesów (art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f RODO).

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się pobieraniu, przetwarzaniu i gromadzeniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, stosując się instrukcji umieszczonej pod adresem https://www.crazyegg.com/opt-out . Więcej informacji na temat ochrony danych w CrazyEgg.com uzyskają Państwo pod adresem https://www.crazyegg.com/privacy.

Fonts.com

Ta strona internetowa wykorzystuje „fonts.com“, usługę oferującą różne rodzaje czcionki firmy Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg („fonts.com“). Każdorazowo podczas otwierania tej strony internetowej są ładowane pliki z serwera „fonts.com“ wyświetlające teksty w określonej czcionce. Jednocześnie Państwa adres IP może być przekazany do serwera „fonts.com“ i zapisany w ramach standardowego dziennika sieciowego. Dalsze przetwarzanie tych informacji należy do „fonts.com“, odpowiednie warunki i możliwości ustawień znajdą Państwo pod adresem Informacje dotyczące ochrony danych firmy „fonts.com“.

The Trade Desk

Ta strona internetowa stosuje technologię firmy The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA. W celach marketingowych zbierane są informacje dotyczące zachowania w sieci odwiedzających stronę internetową w czysto zanonimizowanej formie i w związku z tym umieszczane są pliki cookie. Przy tym nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane osobowe. 

W dowolnej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wygenerowanych przez pliki cookie firmy The Trade Desk pod adresem https://www.adsrvr.org/. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w The Trade Desk uzyskają Państwo pod adresem https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

d) Włączenie innych usług i treści stron trzecich

Na niektórych stronach tej oferty internetowej są załączane treści. Korzystanie z ofert internetowych stron trzecich zawsze wymaga tego, aby oferent tych treści poznał adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie można bowiem przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie takie treści, których oferenci używają adresów IP tylko do dostarczenia treści. Nie mamy jednakże wpływu na to, czy oferent zewnętrzny nie zapisuje adresu IP np. w celach statystycznych. O ile takie zachowanie jest nam znane, informujemy o tym użytkowników.

Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane temu kontu. Jeśli nie chcą Państwo, aby nastąpiło przyporządkowanie do Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach marketingowych, badania rynku i/lub do kształtowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający potrzebom. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (również w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania odpowiadających potrzebom reklam oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, jednakże aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google jak również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności uzyskają Państwo pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Vimeo

Na niektórych stronach niniejszej oferty internetowej są załączone filmy video platformy Vimeo prowadzonej przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Informacje tej firmy dotyczące ochrony danych można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.


5. Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu przez strony internetowe

Na naszych stronach internetowych dane osobowe są przetwarzane zawsze wtedy, kiedy wprowadzają Państwo swoje osobiste dane na jednym z oferowanych formularzy kontaktowych. Dane te, jak również treść Państwa wiadomości, przekazywane są dalej do właściwego pracownika w firmie Fielmann, który wykorzystuje je wyłącznie do rozpatrzenia Państwa sprawy w ramach przedstawionych poniżej szczegółowo celów (np. do naszej obsługi klientów w przypadku spraw dotyczących naszych produktów, na naszego działu Investor-Relations w przypadku pytań dotyczących akcji firmy Fielmann itd.).

Wynikające z tego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy lub w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. b RODO). Przetwarzanie danych wychodzące poza powyżej przedstawiony zakres nie ma miejsca. O ile poniżej nie ustalono inaczej, Państwa dane przechowywane są do momentu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.


6. Przymierzanie 3D

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość przymierzenia okularów na podstawie przesłanego przez Państwa zdjęcia lub za pomocą kamery internetowej w czasie rzeczywistym. W tym celu korzystamy z usługi oferowanej przez FittingBox SAS, 644 Voie l'Occitane, 31670 Labège, Francja. Podstawą prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usługę tę oferujemy, aby dać Państwu lepszą możliwość zobaczenia swojej twarzy w danej parze okularów. W ten sposób dobiorą Państwo dla siebie odpowiednią parę okularów. Ten cel reklamowy stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Informacje firmy FittingBox dotyczące ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.fittingbox.com/en/legal-information-general-terms-and-conditions#data-privacy 


7. Konto Fielmann

Jeżeli zarejestrują się Państwo do konta Fielmann, odwiedzone przez Państwa oddziały Fielmann przekażą Państwa dane do firmy Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg. Firma ta jest dostawcą i odpowiada za serwis. Po wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO dane i zamówienia klienta będą tam przechowywane centralnie.

Po założeniu konta Fielmann Państwa dane są przetwarzane w poniższych celach:

  • Dane dotyczące klientów i zamówień ze wszystkich odwiedzonych oddziałów firmy Fielmann zostaną połączone, aby w przyszłości opieka nad klientem i doradztwo mogły opierać się na wszystkich dostępnych informacjach w widoku ogólnym.
  • Naszym celem jest umożliwienie Państwu samodzielnego zarządzania przechowywanymi danymi osobowymi online, wyszukiwania danych dotyczących zamówień i faktur online, umawiania spotkań w oddziałach firmy Fielmann oraz określania preferencji i ustawień powiadomień.
  • Chcielibyśmy zaoferować Państwu kolejną opcję bezpośredniego kontaktu z firmą Fielmann, z której mogą Państwo korzystać według własnych preferencji. 
  • Za pośrednictwem naszego serwisu chcemy wysyłać Państwu przypomnienia o wymaganych wizytach kontrolnych i umówionych terminach, dostarczać informacji o promocjach na nasze produkty i usługi oraz umożliwiać dobrowolny udział w ankietach zadowolenia klienta. Przeprowadzanie ankiet zlecamy wyłącznie renomowanym firmom badawczym lub doradczym.

W szczególności są to następujące dane:

Dane do kontaktu: zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, dane adresowe, data urodzenia, język, adres e-mail i numer telefonu

Dane klienta i zlecenia: numer klienta i historia zleceń, informacje o kupowanym produkcie i odwiedzonych oddziałach, dane dotyczące umówionych wizyt

Dane dotyczące zdrowia: wszystkie informacje zebrane i przechowywane w trakcie konsultacji okulistycznych, w szczególności udzielone informacje medyczne (wywiad) i wartości korekcji okulistycznej (refrakcja) istotne dla konsultacji okulistycznej. Przy dopasowywaniu soczewek kontaktowych uwzględniono również średnice rogówki i źrenicy oraz promienie krzywizny powierzchni rogówki (topometria), wyniki badań przedniego odcinka oka oraz informacje o tolerancji na soczewki kontaktowe noszone na próbę. W przypadku sprzedaży aparatów słuchowych wszystkie dane zebrane podczas doboru i dopasowania są wykorzystywane do oceny słuchu i potrzeb słyszenia.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej oferujemy zarejestrowanym użytkownikom konta Fielmann możliwość umówienia spotkań w naszych oddziałach. Usługę świadczy TerminApp GmbH z siedzibą w Monachium w ramach realizacji zamówień. Przekazane dane osobowe będą tam przetwarzane dla firmy Fielmann jako zamawiającego wyłącznie w celu umówienia wizyty online. 


8. Status zlecenia

Jako zarejestrowany użytkownik konta Fielmann lub bezpośrednio na tej stronie internetowej mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić aktualny status swoich zamówień. W tym celu należy zalogować się do swojego konta Fielmann lub wpisać na naszej stronie internetowej numer paragonu wydrukowany na potwierdzeniu zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji konta w Fielmann (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO) w celu wypełnienia odpowiedniego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO).


9. Ankiety zadowolenia klienta

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można wziąć udział w ankiecie zadowolenia klienta.

W tym celu korzystamy z usług renomowanych instytutów badawczych i firm doradczych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia poufnej ankiety za pośrednictwem instytutu badań rynkowych KANTAR EMNID (Kantar Deutschland GmbH, Monachium) lub ankiety osobistej za pośrednictwem firmy doradczej KANTAR LIVE (Kantar Live GmbH, Monachium). 

Kliknięcie odpowiedniego przycisku otwiera okno firmy, której przekazano wykonanie usługi. Następnie otworzy się odpowiednia ankieta. Państwa dane i odpowiedzi zostaną zebrane przez naszych wykonawców i przekazane do firmy Fielmann AG w Hamburgu.

W przypadku ankiet poufnych firma Fielmann otrzymuje wszystkie odpowiedzi i wyniki wyłącznie w formie anonimowej. W takim przypadku nie ma możliwości zidentyfikowania osoby, która dostarczyła informacje. Gwarantują to przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz inne postanowienia dotyczące ochrony danych, a także zasady etyki zawodowej postępowania Grupy roboczej niemieckich instytutów badań rynkowych i społecznych (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) (ADM). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.adm-ev.de.

W przypadku ankiety osobistej podane dane kontaktowe również zostaną przekazane firmie Fielmann razem z wynikami. Dane te również będą wykorzystywane do komunikacji z klientami pod warunkiem, że wyrażą Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.


10. Aplikacje online

Za pośrednictwem giełdy pracy Fielmann oraz stron www.optiker-werden.de i www.akustiker-werden.de umożliwiamy Państwu aplikowanie online na rozpisaną ofertę pracy lub złożenie aplikacji bez wcześniejszego ogłoszenia. W przypadku skorzystania z tej możliwości otwiera się osobne okno z formularzem aplikacyjnym. Udostępniany jest on przez usługę rekrutacji on-line „Beesite“ firmy milch & zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG, Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen. Beesite przekazuje Państwa dane po zakończeniu rekrutacji on-line do firmy Fielmann, gdzie są one zapisywane w celu dalszego wykorzystywania.

Rejestrując się za pośrednictwem giełdy pracy, zakładają Państwo konto osobiste w naszym systemie zarządzania kandydatami, który umożliwia wgląd w dane, które podali nam Państwo w dowolnym momencie oraz śledzenie aktualnego stanu Państwa aplikacji.

W ramach procesu rekrutacji mają Państwo możliwość zarejestrowania się do swojego osobistego konta kandydata za pomocą założonego już ewentualnie konta użytkownika sieci społecznościowej (Facebook, Google i LinkedIn). W ramach procesu rejestracji następuje sprawdzenie, czy posiadają Państwo ważne konto użytkownika, którego danymi dostępowymi mogą Państwo zalogować się do swojego osobistego konta kandydata w firmie Fielmann. Poza tym nie dochodzi do dalszej wymiany danych między firmą Fielmann a wybraną siecią. 

Okres przechowywania danych przechowywanych na koncie kandydata wynosi 12 miesięcy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przedłużenie tego okresu. Jeżeli po zakończeniu okresu przechowywania aplikacja użytkownika jest w toku, po wyrażeniu zgody przez użytkownika okres przechowywania danych przedłuża się o kolejne 12 miesięcy. Z końcem okresu przechowywania Państwa konto kandydata zostanie usunięte. W przypadku niekorzystania z konta kandydata Państwa dane zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, który nie doprowadził do zatrudnienia.

Dział Personalny firmy Fielmann przekaże Państwa aplikację w ramach procesu rekrutacyjnego do przedsiębiorstwa grupy Fielmann, dla którego została zamieszczona oferta pracy. W przypadku aplikacji bez wcześniejszego ogłoszenia będziemy postępować stosownie i oczywiście uwzględnimy ewentualne ograniczenia z Państwa strony. Opisane powyżej czynności przetwarzania następują na żądanie z uwagi na działania poprzedzające ewentualne późniejsze ustanowienie stosunku pracy między daną spółką a Państwem (§ 26 Federalnej Ustawy o ochronie danych („BDSG-nF”)).


11. Newsletter

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zarejestrowania się do otrzymywania newslettera, który jest wysyłany regularnie w postaci wiadomości e-mail. W tych newsletterach znajdują się informacje dla osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami, informacje dla inwestorów lub ogłoszenia o pracę dla kandydatów. Rejestracja osób zainteresowanych lub kandydatów odbywa się w ramach tzw. procedury double opt in. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie swojego zgłoszenia. Celem jest weryfikacja podanego adresu e-mail. 

Zgłoszenia do newslettera są protokołowane przez firmę Fielmann, aby wykonać usługę i móc udowodnić przestrzeganie przepisów prawnych. Obejmuje to zapisanie daty i godziny zgłoszenia oraz potwierdzenia, a także adresu IP. Zamawiając newsletter, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie, a także na opisane powyżej przetwarzanie Państwa danych osobowych (§ 7, ust. 2, nr 3 niemieckiej Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji UWG i art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. a RODO). W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera i tym samym odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.


12. Strony mediów społecznościowych

Poprzez nasze fanpage'e w sieciach społecznościowych mogą Państwo komunikować się z nami oraz otrzymywać informacje o firmie Fielmann i usługach przez nas oferowanych. Nasze fanpage'e znajdą Państwo na
 
Facebook: https://www.facebook.com/Fielmann.DACH/ 
Instagram: https://www.instagram.com/fielmann/ 
 
Za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszych fanpage'y na Facebooku lub Instagramie jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland (dalej jednolicie „Facebook“). Facebook przetwarza udostępnione przez Państwa dane osobowe, aby móc przekazać nam zanonimizowane statystyki dotyczące korzystania z fanpage'y. Podczas korzystania ze stron oferowanych przez Facebooka umieszczane są tracking cookies. Śledzenie w takim przypadku może dotyczyć również odwiedzających, którzy wyświetlają strony, pomimo że nie posiadają profilu na Facebooku. Przetwarzane przez Facebook dane mogą być przenoszone również do krajów poza Unią Europejską, w których obowiązują inne regulacje dotyczące ochrony danych. 
 
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy to komunikacja z Państwem jak również możliwość przedstawienia firmy Fielmann i jej ofert oraz usług.
 
W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą zgodnie z Punktem 3 niniejszego oświadczenia o ochronie danych mogą Państwo zwrócić się do nas (patrz Punkt 2) lub do Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ostateczne usunięcie przez nas treści i informacji jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu, dlatego Facebook przejmuje realizację Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych (Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych). Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych w firmie Facebook znajdą Państwo pod: https://de-de.facebook.com/policy.php


13. Czy Państwa dane są przekazywane stronom trzecim?

Państwa dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim. W wyjątkowych sytuacjach wchodzi w rachubę przekazanie danych osobowych wewnątrz grupy Fielmann, jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub sprawdzenia Państwa aplikacji.

Ponadto na podstawie RODO, Federalnej Ustawy o ochronie danych jak również ewentualnie innych właściwych uregulowań prawnych może nastąpić przekazanie danych osobowych, o ile jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO).


14. Jak są zabezpieczane Państwa dane?

Fielmann chroni Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą korzystając z technicznych i organizacyjnych środków. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego.


15. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane osobowe najdłużej do momentu osiągnięcia wyżej wymienionych celów przetwarzania.


16. Czy mają Państwo dodatkowe pytania?

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych:

Fielmann AG
- Inspektor ochrony danych -
Weidestraße 118a
22083 Hamburg

daneosobowe@fielmann.com