Informacje o ochronie danych

Firma Fielmann traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i przestrzega ustawowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) dotyczącegoprzetwarzania danych osobowych. Stosownie do przepisów o ochronie danych chcielibyśmy w dalszej części poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych jak również podczas korzystania z naszych usług online.

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe w myśl RODO (art. 4 ustęp 1 nr 1 RODO) to wszelkie dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Zalicza się do tego przykładowo Państwa nazwisko lub adres e-mail, a także adres IP, z którego korzystają Państwo z naszych usług. O ile w ramach korzystania z naszych usług podali Państwo informacje dotyczące ostrości wzroku lub inne informacje medyczne konieczne do zaopatrzenia w pomoce korekcyjne takie jak soczewki kontaktowe, to informacje te są danymi dotyczącymi zdrowia w myśl art. 4, nr 15 RODO, które jako dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

2. Administrator

Odpowiedzialna za przetwarzanie jest spółka

Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow

Obsługa klienta
Tel.: 800 343562 (bezpłatny)
E-Mail: serwisklienta@fielmann.com

3. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod daneosobowe@fielmann.com lub drogą pocztową pod adresem Fielmann Group AG, Datenschutzbeauftragter, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z usług online

a) Protokołowanie odwiedzin

Podczas odwiedzin na naszych serwerach przetwarzane są automatycznie określone dane na potrzeby administrowania systemem, w celach statystycznych lub zabezpieczenia, zwłaszcza w celu ochrony przed atakami na naszą infrastrukturę informatyczną. Jeżeli są to dane osobowe w rozumieniu art. 4 punkt 1 RODO, przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 punkt. 1 lit. f RODO. Chodzi w tym wypadku o następujące dane:

• adres IP
• wyświetlana strona/nazwa wyświetlanego pliku
• data i godzina wyświetlenia
• przesłana objętość danych
• informacja, czy dostęp/wyświetlenie powiodło się
• strona przekierowująca, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło przez zewnętrzny link oraz wyszukiwane hasło, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę
• oprogramowanie przeglądarki wykorzystanej do wyświetlenia (język, wersja i konfiguracja)
• informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego i jego pulpitu

Wyżej wymienione protokołowane dane zapisywane są standardowo na naszych serwerach przez okres 7 dni i następnie usuwane, o ile firma Fielmann nie jest ustawowo zobowiązana do przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. W takich przypadkach przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO.

b) Używanie Cookies i preferencje

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i które pobierają dane w celu wymiany z naszymi systemami lub systemami naszych usługodawców za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Wykorzystywane mogą być różne rodzaje plików cookie: tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy okres czasu na Państwa nośniku danych. Są to cookies firmy Fielmann lub też oferentów zewnętrznych, o ile zostali oni określeni poniżej.

Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach Cookies można znaleźć na poniższej liście.

Zawsze mają Państwo możliwość odwołania swojej zgody, albo dezaktywacji cookies stosowanych w naszym uzasadnionym interesie i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych („opt-out”). 

Ustawienia dla stosowania cookies można zmienić poniższym przyciskiem, swobodnie odwołując zgodę ze skutkiem na przyszłość:

Zapisane cookies można również usunąć w ustawieniach przeglądarki, jednocześnie dezaktywując zapisywanie cookies w przyszłości. Zwracamy uwagę na to, że w przypadku zablokowania plików cookies ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

c) Usługi wykorzystujące cookies i podobne technologie

Podstawami prawnymi dla przetwarzania danych w ramach poniższych usług, wykorzystujących cookies lub podobne technologie są:

• Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a RODO), jeżeli o nią prosimy,
• w pozostałych przypadkach, o ile nie wskazano inaczej, realizacja naszych uprawnionych interesów (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f RODO).

Sentry

Aby umożliwić Państwu nieobarczone występowaniem błędów korzystanie z naszych stron i aplikacji, korzystamy z usługi Sentry firmy Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107. Błędy na stronach lub w aplikacji są rozpoznawane poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast usuwane. Tym samym zapewniamy techniczną stabilność naszych usług.

Pobieranie w związku z tym danych, takich jak informacje o urządzeniu, błąd i godzina wystąpienia błędu, następuje niezależnie od Państwa pozostałych danych osobowych, o ile zostały one pobrane będą bezpośrednio anonimizowane i po dokonaniu oceny błędu usuwane.

Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z informacji o polityce prywatności Sentry: https://sentry.io/privacy/. Przekazanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 44 f. RODO lub - w przypadku dostępnych gwarancji - w oparciu o art. 46 RODO.

Google Analytics (Analiza i marketing)

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W naszym imieniu Google przetwarza dane dotyczące użytkowania i informacje o urządzeniu oraz ewentualnie informacje o lokalizacji w celu oceny korzystania z witryny i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie i podobne technologie. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. Ta strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających na różnych urządzeniach, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika.

Jeśli masz konto użytkownika Google, możesz również dezaktywować analizę użytkowania na różnych urządzeniach w ustawieniach w sekcji "Moje dane", "Dane osobowe".

Zwracamy uwagę, że kod "_anonymizeIp();" został dodany do Google Analytics na tej stronie internetowej w celu zapewnienia skróconego gromadzenia adresów IP. Zapobiega to identyfikacji osób na podstawie adresów IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, obowiązują odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 DSGVO. Podczas korzystania z Google Analytics gromadzone są inne dane dotyczące użytkowania, które w indywidualnych przypadkach mogą umożliwić identyfikację użytkownika, takie jak link do istniejącego konta Google.

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy

Google Ads, Google Search Ads, Remarketing

Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego Google Ads, a także usług Search Ads 360, Remarketing i Google Ad Manager firmy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google i optymalnego zarządzania nimi za pośrednictwem witryn internetowych i innych ofert.

Google Ads wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii reklamowych oraz w celu uniemożliwienia użytkownikowi wielokrotnego oglądania tych samych reklam. Po kliknięciu reklamy w sieci Google, tak zwany identyfikator kliknięcia Google jest również przesyłany na adres linku (URL), aby móc przypisać wywołanie naszych stron internetowych do kampanii reklamowej.

Ponadto Google Ads może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Google Ads i bezpośrednio lub później wywołuje witrynę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu.

Search Ads 360 przetwarza w czasie rzeczywistym dane użytkownika z Google Analytics, aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy na podstawie ich domniemanych zainteresowań.

Funkcja remarketingu Google ma na celu rozpoznawanie użytkowników odwiedzających strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach użytkownikowi mogą być następnie wyświetlane reklamy odnoszące się do treści, do których odwiedzający uzyskał wcześniej dostęp na stronach internetowych, które również korzystają z funkcji remarketingu Google.

Dzięki zastosowanym narzędziom przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta.

Więcej informacji na temat Google Ads i wspomnianych usług można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de, a na temat ochrony danych w Google ogólnie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Meta/Facebook Ads, Pixel i Custom Audience

Korzystamy z usług marketingu internetowego świadczonych przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Meta" lub "Facebook").

Wykorzystywane są reklamy Facebook Ads, Facebook Pixel i Website Custom Audience, w tym retargeting. Za pośrednictwem Piksela Facebooka pliki cookie są ustawiane w przeglądarce użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do naszych stron internetowych za pośrednictwem Facebooka. Za pomocą Piksela Facebooka możliwe jest rozpoznanie przez Facebook osób odwiedzających nasze strony internetowe jako użytkowników sieci Facebook i przypisanie ich do grup zainteresowań (zainteresowania określonymi produktami i usługami odwiedzanych stron internetowych). Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę w ramach ustawień ochrony danych dla plików cookie, przesyłamy również adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w innych formularzach na naszych stronach internetowych do Meta w formie pseudonimowej jako wartość skrótu.

Pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia tak zwanych profili użytkownika, za pomocą których przechowywane są odpowiednie informacje o użytkowniku. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne (informacje o urządzeniu, metadane), takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, mogą one również być przetwarzane. Śledzenie użytkowania odbywa się również na różnych urządzeniach.

W rezultacie nasze reklamy (tak zwane "reklamy na Facebooku") w sieci Facebook są wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali potencjalne zainteresowanie naszą ofertą online. Po kliknięciu reklamy w sieci Facebook, tak zwany identyfikator kliknięcia jest również przesyłany na adres linku (URL), aby móc przypisać wywołanie naszych stron internetowych do kampanii reklamowej. Ponadto wartość skrótu adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywana przez Meta do rozpoznania użytkownika w sieci i na stronach osób trzecich. W tym celu Meta wymienia również informacje z witrynami stron trzecich.

W przypadku korzystania z serwisu społecznościowego Facebook dane te mogą zostać przypisane do profilu użytkownika w tym serwisie. Zasadniczo otrzymujemy dostęp tylko do podsumowanych informacji o skuteczności naszych reklam i możemy publikować kampanie reklamowe i reklamy do odpowiednich grup zainteresowań (Custom Audience).

Za pomocą piksela Facebooka możemy również analizować powodzenie naszych działań marketingowych.

Te pliki cookie mogą być później odczytywane również na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej metody marketingu online i analizowane w celu wyświetlania treści, a także uzupełniane o dalsze dane.

Więcej informacji na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj https://www.facebook.com/about/privacy. Ustawienia reklam opartych na użytkownikach na Facebooku można zmienić tutaj: https://de-de.facebook.com/ads/settings.

AWIN (sieć afiliacyjna)

Wykorzystujemy sieć afiliacyjną AWIN AG, Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin („AWIN”).

Za jej pośrednictwem linki do naszych ofert są udostępniane na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeśli użytkownicy skorzystają z takiego linku, zainteresują się produktem, a następnie zakupią go od nas, jesteśmy w stanie powiązać zakup z linkiem i stroną danego podmiotu trzeciego.

Odbywa się to w celu przekazania podmiotowi trzeciemu odpowiedniej prowizji za link i rekomendację. W celu śledzenia afiliacji przetwarzane są dane takie jak adres IP, identyfikator użytkownika, link afiliacyjny (strona źródłowa), kategoria klienta i dane dotyczące użytkowania (produkty, zainteresowania, czas dostępu). W tym celu AWIN wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie (tzw. advertiser journey tags oraz fingerprinting).

W przypadku przetwarzania danych wspólnego z AWIN (współadministratorzy danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i art. 26 ust. 1 RODO) podstawą prawną są uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem prowizji dla AWIN i podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Adres e-mail firmy AWIN służący do przesyłania pytań i kwestii dotyczących ochrony danych brzmi Global-privacy@awin.com.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez firmę AWIN można znaleźć tutaj: https://www.awin.com/pl/prywatnosc

Exponea

Korzystamy z usług analitycznych Exponea, oferowanych przez Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin lub Exponea sro, City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava ("Ex ponea"), w celu analizy zachowań użytkowników w naszym sklepie internetowym.

W ramach tego procesu pliki cookie są przechowywane w celu gromadzenia różnych danych użytkownika, takich jak adres IP, dane urządzenia i sposób interakcji z naszym sklepem internetowym (dane dotyczące użytkowania). Celem jest analiza indywidualnego korzystania ze sklepu internetowego i przypisanie uzyskanych danych do utworzonego konta użytkownika. Takie konto jest tworzone, jeśli użytkownik złożył już u nas zamówienie, posiada konto klienta lub zapisał się do naszego newslettera.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Exponea można znaleźć na stronie https://exponea.com/legal/privacy-policy/ .

Criteo i RTB

Korzystamy również z usług retargetingowych sieci partnerskiej Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Monachium ("Criteo") i dostawcy usług RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin ("RTB"), aby wyświetlać użytkownikom ukierunkowane, spersonalizowane reklamy naszych produktów.

W tym celu Criteo przetwarza Twoje wyświetlenia stron lub zachowanie podczas surfowania na naszych stronach internetowych i stronach internetowych z sieci partnerskiej Criteo, w szczególności w odniesieniu do produktów, do których uzyskałeś dostęp, na naszą wspólną odpowiedzialność i przy użyciu plików cookie i identyfikatorów użytkownika. Ponadto przetwarzane mogą być informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym. Informacje te mogą być również łączone przez Criteo z informacjami pochodzącymi od innych partnerów. Jeśli użytkownik odwiedza następnie inne strony internetowe, spersonalizowane reklamy produktów mogą być mu wyświetlane zgodnie z jego zainteresowaniami. Więcej informacji na temat ochrony danych w Criteo można znaleźć na stronie https://www.criteo.com/privacy/, a na temat sieci partnerów Criteo na stronie https://www.criteo.com/de/privacy/our-partners/.

RTB przetwarza następujące dane dotyczące korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika jako podmiot przetwarzający dla nas, również na podstawie plików cookie: identyfikatory online, takie jak identyfikatory użytkownika, identyfikatory plików cookie i identyfikatory reklam mobilnych, informacje o wywoływanych stronach i produktach, interakcje, takie jak umieszczanie w koszyku i, w stosownych przypadkach, zamawianie produktów, data i godzina korzystania, a także informacje o urządzeniu i używane wpisy wyszukiwania. RTB wykorzystuje głębokie uczenie się na podstawie statystycznych informacji rynkowych, aby wyświetlać użytkownikowi produkty, które mogą go zainteresować. Dane osobowe użytkownika nie będą jednak wykorzystywane poza opisanym retargetingiem/wyświetlaniem spersonalizowanych reklam do innych lub własnych celów RTB, w szczególności nie do optymalizacji głębokiego uczenia. Więcej informacji na temat technologii retargetingu RTB House można znaleźć na stronie: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/

Kameleoon (A-/B-Test)

W celu personalizacji i analizy stron internetowych korzystamy również z usług firmy Kameleoon GmbH, Beim Alten Ausbesserungswerk 4, 77654 Offenburg ("Kameleoon").

W ramach tego procesu zawartość naszych stron internetowych jest prezentowana użytkownikom w różnej formie, a korzystanie z nich jest analizowane na tej podstawie (tzw. A-/B-Testing). Spersonalizowane wersje naszych stron internetowych mogą być wyświetlane różnym grupom użytkowników (segmentacja użytkowników). Wyniki analizy i segmentacja użytkowników umożliwiają nam optymalizację naszych stron internetowych i ofert oraz dostosowanie ich do potrzeb grup użytkowników.

Pliki cookie i inne techniki są wykorzystywane do przechowywania informacji w przeglądarce użytkownika, które są powiązane z pseudonimizowanym identyfikatorem. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania z tych stron internetowych są przekazywane do Kameleoon i tam przetwarzane w formie zagregowanej i pseudonimizowanej wyłącznie w opisanych celach. Adres IP przekazany w trakcie przetwarzania nie jest łączony z innymi danymi i jest w miarę możliwości anonimizowany. Więcej informacji na temat Kameleoon można znaleźć na stronie https://www.kameleoon.com/de/datenschutz.

Pinterest

Korzystamy z usług reklamowych Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Wiąże się to z wykorzystaniem piksela (tagu Pinterest), który jest umieszczany na naszych stronach i rejestruje informacje na temat korzystania z tej witryny oraz, na przykład, artykułów odwiedzanych po wywołaniu odpowiedniej witryny. Pinterest jest odpowiedzialny za gromadzenie danych wraz z firmą Fielmann, ale dalsze przetwarzanie informacji jest wyłączną odpowiedzialnością Pinterest.

Jeśli użytkownik posiada konto na Pinterest, Pinterest może przypisać te informacje do jego konta i połączyć je. W rezultacie użytkownikowi mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy związane z naszymi ofertami w serwisie Pinterest (retargeting), ale mogą mu być również wyświetlane spersonalizowane reklamy stron trzecich w oparciu o jego zainteresowania. Pinterest może przekazywać dane użytkownika do USA i jest odpowiedzialny za istnienie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie Pinterest można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

AdTriba

Korzystając z usług AdTriba GmbH, Veilchenweg 26b, 22529 Hamburg ("AdTriba"), przetwarzane są dane użytkowników i tworzone są z nich profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Przetwarzane są następujące dane: Adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu, identyfikator użytkownika, a także dane analityczne z Google Analytics oraz informacje o zamówieniach (zamówieniach online) złożonych u nas, jak również informacje o tym, jakim kanałem użytkownik trafił na naszą stronę, np. za pośrednictwem linku w reklamie lub wiadomości e-mail.

Dane nie są przeglądane i wykorzystywane przez konkretnego użytkownika, a jedynie segmentowane według kanałów marketingowych oraz grup użytkowników i klientów. Służy to do pomiaru użytkowników i analizy zachowań odwiedzających, a także optymalizacji kierowania naszych kampanii marketingowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych w AdTriba można znaleźć na stronie https://www.adtriba.com/privacy-policy/.

Bazaarvoice

Aby móc wyświetlać opinie innych klientów na temat produktu, który wywołałeś, oraz aby zaoferować Ci możliwość samodzielnego przesłania takiej opinii o produkcie po zakupie (patrz również punkt 13d.), korzystamy z usługi Bazaarvoice Inc, 10901 Stonelake Blvd Austin, Texas 78759, USA ("Bazaarvoice"). Usługa jest świadczona za pośrednictwem platformy i oprogramowania Bazaarvoice i jest zintegrowana z naszą stroną internetową. Służy to optymalnej prezentacji informacji o produkcie.

Podczas wywoływania odpowiednich stron internetowych w sklepie internetowym przetwarzany jest adres IP użytkownika oraz informacje o wywołaniu odpowiedniej strony lub produktu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, uzgodniono odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 DSGVO.

Więcej informacji na temat ochrony danych Bazaarvoice można znaleźć na stronie http://www.bazaarvoice.com/de/privacy-policy/.

d) Włączanie innych usług i treści stron trzecich

Na niektórych stronach tej oferty internetowej mogą być zawarte treści pochodzące od osób trzecich. Ponieważ bez adresu IP treści te nie mogłyby zostać przesłane do przeglądarki danego użytkownika, to korzystanie z ofert internetowych osób trzecich zawsze wymaga, aby dostawcy tych treści widzieli adres IP użytkownika. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie takie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawca zewnętrzny przechowuje adres IP, na przykład do celów statystycznych. O ile będziemy świadomi takiego zachowania, poinformujemy o tym użytkowników.

Google Maps (usługa mapy)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 4.a tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do tego konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby nastąpiło przyporządkowanie do Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach marketingowych, badania rynku i/lub do kształtowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający potrzebom. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (również w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania odpowiadających potrzebom reklam oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, nasz uzasadniony interes polega na optymalnym udostępnieniu materiałów geograficznych i funkcji map.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, jednakże aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google jak również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności uzyskają Państwo pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Vimeo (umieszczanie filmów video)

W naszej ofercie integrujemy filmy z platformy Vimeo, administrowanej przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

W tym procesie mogą być przekazywane do osób udostępniających materiały dane o użytkowaniu, dane komunikacyjne, dane urządzeń oraz dane o treściach. Również w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przyjaznej dla użytkowników integracji filmów i ich optymalnej prezentacji.

Więcej informacji o ochronie danych w Vimeo można znaleźć tu: https://vimeo.com/privacy. Vimeo może używać Google Analytics do własnych celów. Przetwarzaniu można się sprzeciwić, postępując w sposób opisany powyżej dla Google Analytics.

d) Włączanie innych usług i treści stron trzecich

Na niektórych stronach tej oferty internetowej mogą być zawarte treści pochodzące od osób trzecich. Ponieważ bez adresu IP treści te nie mogłyby zostać przesłane do przeglądarki danego użytkownika, to korzystanie z ofert internetowych osób trzecich zawsze wymaga, aby dostawcy tych treści widzieli adres IP użytkownika. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie takie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawca zewnętrzny przechowuje adres IP, na przykład do celów statystycznych. O ile będziemy świadomi takiego zachowania, poinformujemy o tym użytkowników.

Google Maps (usługa mapy)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 4.a tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do tego konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby nastąpiło przyporządkowanie do Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach marketingowych, badania rynku i/lub do kształtowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający potrzebom. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (również w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania odpowiadających potrzebom reklam oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, nasz uzasadniony interes polega na optymalnym udostępnieniu materiałów geograficznych i funkcji map.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, jednakże aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google jak również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności uzyskają Państwo pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Vimeo (umieszczanie filmów video)

W naszej ofercie integrujemy filmy z platformy Vimeo, administrowanej przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

W tym procesie mogą być przekazywane do osób udostępniających materiały dane o użytkowaniu, dane komunikacyjne, dane urządzeń oraz dane o treściach. Również w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przyjaznej dla użytkowników integracji filmów i ich optymalnej prezentacji.

Więcej informacji o ochronie danych w Vimeo można znaleźć tu: https://vimeo.com/privacy. Vimeo może używać Google Analytics do własnych celów. Przetwarzaniu można się sprzeciwić, postępując w sposób opisany powyżej dla Google Analytics.

5. Nawiązanie kontaktu, formularz kontaktowy

Dane osobowe przetwarzane są również wtedy, gdy Państwo się z nami kontaktują. Podane przez Państwa dane, takie jak Państwa nazwisko i adres e-mail, a także treść Państwa wiadomości przekazywane są dalej do właściwego pracownika w firmie Fielmann, który wykorzystuje je wyłącznie do rozpatrzenia Państwa sprawy. Może to być dla przykładu obsługa klienta w przypadku spraw dotyczących naszych produktów lub Państwa zamówienia.

Przetwarzanie może być również przeprowadzane przez zewnętrznych dostawców usług, zwanych podmiotami przetwarzającymi. Do tych dostawców usług należy nasz podmiot przetwarzający Zendesk Inc, 1019 Market Street w San Francisco, CA 94103 USA ("Zendesk"), z którego narzędzia obsługi klienta korzystamy. Jednak we współpracy z Zendesk dane użytkownika są przechowywane na serwerach w UE. Jeśli wyjątkowo dane użytkownika będą przetwarzane poza UE, w szczególności w USA, przetwarzanie to będzie odbywać się zgodnie z art. 44 f. DSGVO. DSGVO lub w obecności odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO (standardowe klauzule umowne UE). Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-notice/.

Wynikające z tego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy, w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie lub ogólnie w celu rozpatrzenia Państwa zapytania (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. b RODO).

Przetwarzanie danych wychodzące poza powyżej przedstawiony zakres nie ma miejsca, o ile nie ustalono inaczej i nie jest to w sprzeczności z obowiązkiem przechowywania. Państwa dane przechowywane są do momentu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

6. Korzystanie z próbki 3D

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość wirtualnego przymierzenia okularów w czasie rzeczywistym za pomocą zdjęcia przesłanego przez użytkownika lub za pomocą kamery urządzenia końcowego. Oferujemy tę usługę, abyś mógł lepiej ocenić wygląd i efekt wybranych przez Ciebie okularów. W ten sposób chcemy wesprzeć użytkownika w znalezieniu odpowiednich dla niego okularów.

Korzystając z usługi przymierzania 3D, przetwarzamy następujące dane:

- Informacje o obrazie i wartości pomiarowe przesłane przez użytkownika w celu rozpoznania twarzy, a także doradztwa w zakresie optymalnego dopasowania,
- Adres IP użytkownika oraz wszelkie informacje o urządzeniu końcowym niezbędne do realizacji bieżącej sesji,
- Dane dotyczące użytkowania.

Przetwarzanie danych jest w każdym przypadku niezbędne do świadczenia użytkownikowi zamówionej usługi i zakupu naszych produktów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług, chyba że w niniejszych informacjach o ochronie danych wyjaśniono inaczej i o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

Odbiorcą danych w ramach wirtualnego dopasowania w celu świadczenia usługi jest FittingBox SAS, 644 Voie l'Occitane, 31670 Labège, Francja. Informację o ochronie danych osobowych FittingBox można znaleźć tutaj: https://www.fittingbox.com/en/legal-information-general-terms-and-conditions#data-privacy

7. Zamówienia online

Wraz z rozpoczęciem procesu zamówienia w ramach naszego sklepu internetowego przetwarzamy podane przez Państwa dane, przykładowo Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące zamówienia jak również dane związane z rachunkiem i płatnością.

Do wstępnego wyboru adresu do rachunku i dostawy korzystamy z informacji zgromadzonych na koncie klienta, o ile są Państwo zarejestrowani i zalogowani.

Te dane wykorzystujemy do umownej realizacji zamówienia, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. O ile w tym celu wymagane są dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO, podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO.

Koszyk jest zapisany przez 30 dni. Dane dotyczące realizacji umowy przechowywane są w ramach ogólnych okresów przedawnienia przez okres do 3 lat, o ile są one konieczne do wypełnienia nałożonych prawem handlowo-podatkowym obowiązków przez okres do 10 lat.

Do obsługi naszego sklepu internetowego używamy Scayle, usługi ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy ("Scayle") Scayle zapewnia system handlu elektronicznego i hostuje nasz sklep internetowy. Dane podane przez użytkownika w ramach procesu zamawiania są przetwarzane w ramach usług Scayle w UE, ale mogą być również przekazywane innym dostawcom usług technicznych, w tym w krajach trzecich, głównie w USA. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z art. 44 f. DSGVO lub w obecności odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO (standardowe klauzule umowne UE). Więcej informacji na temat ochrony danych w Scayle można znaleźć na stronie https://www.scayle.com/de/datenschutz.

8. Dostawcy usług płatniczych

a. Paypal

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług płatniczych PayPal. Płatności realizowane są przez tzw. konta PayPal, które wirtualnie przedstawiają konta prywatne lub konta firmowe. Ponadto w przypadku PayPal istnieje możliwość realizacji płatności wirtualnych przez karty kredytowe, jeżeli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal prowadzone jest poprzez adres e-mail. PayPal umożliwia dokonanie płatności online lub też otrzymanie płatności. Ponadto PayPal przejmuje funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupującego. Europejską spółką PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Jeżeli w trakcie procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym wybiorą Państwo PayPal jako opcję zapłaty, wówczas także dane będą automatycznie przesyłane do PayPal.

W przypadku przekazywanych do PayPal danych osobowych chodzi z reguły o imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu lub inne dane, które konieczne są do zrealizowania płatności. W celu realizacji umowy sprzedaży konieczne są również te dane osobowe, które związane są z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu realizację płatności i zapobieganie oszustwom. Przekazanie danych odbywa się w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i - jeżeli przekazywane są dodatkowo dane osobowe - na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na bezpiecznej realizacji płatności i ochronie przed oszustwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wymienione między PayPal i nami dane osobowe ewentualnie przekazywane są przez PayPal wywiadowniom gospodarczym. Celem tego przekazywania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Odpowiedzialnym za to jest PayPal.

PayPal przekazuje dane osobowe ewentualnie dalej przedsiębiorstwom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub dane mają zostać przetwarzane na zlecenie.

Obowiązującą politykę prywatności PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b. Przelewy24

W przypadku wybrania metody płatności Przelewy 24 (Przelewy24) dane osobowe klienta i dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych Adyen (Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Niederlande). Dane zostaną przekazane w celu dokonania i przetworzenia płatności.

W zależności od zastosowanej metody płatności może zostać przeprowadzona ocena ryzyka i zdolności kredytowej. W celu oceny zdolności kredytowej dostawcy usług płatniczych mogą uzyskać informacje o zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem danych adresowych z agencji kredytowych. Mogą to być w szczególności następujący - przykładowi, ale niewyczerpujący - dostawcy usług: Schufa Holding AG, CRIF Bürgel GmbH, Arvato Infoscore GmbH, Universum Business GmbH, Bisnode D & B Austria GmbH.

W przypadku wybrania tej formy płatności dane będą przekazywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę ta w każdej chwili może zostać odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronach dostawców usług płatniczych.

c. Inni dostawcy usług płatniczych

Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić kartą kredytową (VISA lub Mastercard) podczas procesu składania zamówienia, jego dane kontaktowe zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Niemcy, a także innym dostawcom usług płatniczych, w stosownych przypadkach, w ramach zamówienia uruchomionego w ten sposób.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z BLIK podczas procesu składania zamówienia, jego dane kontaktowe zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych PayU SA, Poznań, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 (dalej "PayU"), a także, w stosownych przypadkach, innym dostawcom usług płatniczych w ramach zamówienia zainicjowanego w ten sposób. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj: www.payu.pl/kupujacy

Umożliwiają one bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Dane osobowe przekazywane i wymagane do płatności to w szczególności imię i nazwisko, adres, adres IP, dane zamówienia, dane płatności, w szczególności dane karty kredytowej, kwota płatności i podobne dane.

Transmisja ta jest niezbędna do przetworzenia zamówienia za pomocą wybranej przez użytkownika metody płatności, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, w szczególności w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, zarządzania płatnością i weryfikacji zdolności kredytowej. W pewnych okolicznościach informacje są przekazywane agencjom kredytowym w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości i zdolności kredytowej w związku ze złożonym zamówieniem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na sprawdzeniu i zabezpieczeniu zdolności kredytowej podczas płatności kartą kredytową. W przypadku przesyłania danych do Szwajcarii ochrona danych jest gwarantowana przez istnienie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

9. Konto klienta

Oferujemy możliwość rejestracji i utworzenia konta klienta. W ten sposób Twoje imię i nazwisko, adres, dane zamówienia i inne podane przez Ciebie informacje będą trwale przechowywane i udostępniane do przyszłych zamówień po rejestracji.

Podstawą prawną jest przepis zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. W zakresie, w jakim dane dotyczące zdrowia są rejestrowane w danych zamówienia, podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO. Utworzenie konta klienta jest dobrowolne i nie jest wymagane do składania zamówień w sklepie.

Oferujemy również Państwu przekazanie tych danych firmie Fielmann Sp.z o.o., ul.Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, dzięki czemu informacje o Państwa zamówieniu są dla Państwa dostępne w polskich oddziałach i są tam automatycznie udostępniane na Państwa życzenie do dalszych zamówień.

Mogą Państwo usunąć konto klienta w dowolnym momencie, a poprzez to w każdym czasie dokonać odwołania, z którego można skorzystać w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość.

10. Umówienie terminu wizyty

Poprzez naszą stronę internetową oferujemy możliwość umawiania spotkań w naszych oddziałach. W ramach tego procesu przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz informacje o wybranym terminie. Usługę świadczy TerminApp GmbH z siedzibą w Monachium w ramach realizacji zleceń. Przekazane dane osobowe będą tam przetwarzane dla firmy Fielmann jako zleceniodawcy wyłącznie w celu umówienia wizyty online. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach umówienia spotkania jest art. 6 ust. 1 punkt 1 lit b RODO.

11. korzystanie z kodów QR

Niektóre z naszych mediów reklamowych oferują w szczególności tak zwane kody QR (kody szybkiej odpowiedzi) do wywoływania stron internetowych i informacji za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Każdy z tych kodów QR zawiera link do strony internetowej (URL). Skanując kod QR za pomocą kamery urządzenia końcowego, można łatwo wywołać zapisane strony internetowe.

W przypadku korzystania z kodu QR firmy Fielmann, używane urządzenie końcowe będzie przesyłać adres IP i wszelkie niezbędne informacje o urządzeniu końcowym. Ponadto kod QR może zawierać informacje o nośniku reklamowym i lokalizacji udostępnienia (np. oddział Fielmann).

Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikowi uzyskania żądanych informacji lub ofert produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO. Ponadto gromadzimy informacje na temat wykorzystywanych materiałów reklamowych oraz, w stosownych przypadkach, lokalizacji świadczenia usługi w celu jej technicznej optymalizacji, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych, dane te będą również przekazywane do Google Analytics (zob. sekcja 4.c. dotycząca Google Analytics). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane zostaną usunięte po osiągnięciu określonego celu.

12. Status zamówienia

Aktualny status zamówień można sprawdzić w dowolnym momencie za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu należy zalogować się na swoje konto klienta Fielmann lub wprowadzić numer vouchera wydrukowany na potwierdzeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji odpowiedniego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO).

13. Reklama bezpośrednia i ankietydotyczące zadowolenia klienta

a. Informacje i działania reklamowe dotyczące podobnych produktów i usług (reklama bezpośrednia)

Danych osobowych, które podają Państwo w kontekście zakupu lub korzystania z naszych usług, używamy również do wysyłania interesujących i reklamowych informacji pocztą lub e-mailem.

Do danych tych należą: Państwa nazwisko, adres pocztowy, (o ile został podany i zgodnie z poniższymi warunkami), Państwa adres e-mailowy jak również informacje dotyczące kategorii produktów, które Państwo kupili lub usług, z których Państwo skorzystali.

Bez Państwa wyraźnej zgody będziemy wysyłać wiadomości e-mail zawierające treści reklamowe dotyczące produktów i usług podobnych do tych, które już Państwo od nas kupili lub z których korzystali i pod warunkiem, że nie wyrazili Państwo sprzeciwu.

Podstawę prawną do korzystania z danych osobowych w wymienionych celach informacyjnych i reklamowych stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na informowaniu naszych klientów o ciekawych nowościach jak również na reklamowaniu naszych ofert i usług. O ile udzielili Państwo zgody podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych. W tym celu prosimy zwrócić się do serwisu klienta np. wysyłając e-mail do serwisklienta@fielmann.com lub kliknąć w otrzymanym e-mailu na umieszczony na końcu wiadomości link umożliwiający rezygnację.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wniesieniu sprzeciwu może chwilowo dojść do dalszej wysyłki materiałów reklamowych. Uwarunkowane jest to względami technicznymi związanymi z koniecznym czasem realizacji Państwa decyzji i nie oznacza, że nie zastosowaliśmy się do Państwa sprzeciwu.

b. Newsletter

Dodatkowo chcielibyśmy stworzyć możliwość zgłoszenia się w celu otrzymywania naszego e-mailowego newslettera. Newslettery zawierają informacje dla osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami oraz inne ciekawe, reklamowe informacje.

Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać adres e-mail.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się w ramach tzw. procedury double opt in. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie swojego zgłoszenia. Służy weryfikacji podanego adresu e-mail. 

Zgłoszenia do newslettera są protokołowane przez firmę Fielmann w celu realizacji usługi i aby móc udowodnić przestrzeganie przepisów prawnych. Obejmuje to zapisanie daty i godziny zgłoszenia oraz potwierdzenia jak również adresu IP.

Do rozsyłania newslettera korzystamy ponadto z usługodawcy (podmiot przetwarzający). Usługodawcą tym jest Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin lub Exponea sro, City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava ("Exponea").

Analiza wysyłania newslettera odbywa się na nasze zlecenie. Newslettery zawierają w tym celu tzw. »Web-Beacon«, to znaczy plik graficzny, który pobierany jest podczas otwierania newslettera. W ramach tego pobierania zbierane są najpierw informacje techniczne, takie jak informacje dotyczące przeglądarki i systemu, Państwa adres IP oraz godzina pobrania względnie informacje o tym, czy e-mail został otwarty oraz z których hiperłączy korzystano. Informacje te (wskaźnik otwarć wiadomości, w jakich godzinach pobierano wiadomości, korzystanie z linków) wykorzystywane są w celu ulepszania serwisu.

Dostawcy wykorzystują te dane częściowo również do optymalizacji lub poprawy usług, jak choćby do technicznej poprawy wysyłki lub prezentacji newslettera, albo aby określić, z jakich krajów są odbiorcy. Państwa dane osobowe nie są przy tym przekazywane podmiotom trzecim. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda według art. 6 ustęp 1 pkt 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z newslettera i jednocześnie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W dolnej części każdego e-maila znajdą Państwo link anulujący subskrypcję. Dostateczny poziom ochrony danych dla transferu danych do krajów trzecich zapewniany jest w oparciu o art. 44 f. RODO lub poprzez odpowiednie gwarancje w oparciu o art. 46 RODO.

c) Opinie klientów Usabilla

Korzystamy z usług informacji zwrotnych i ankiet "Usabilla for Websites" firmy Usabilla B.V., Rokin 16, 1012 KR, Amsterdam, Holandia ("Usabilla"). Uczestnicząc dobrowolnie i aktywnie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), umożliwiasz nam analizę Twoich opinii i optymalizację naszych ofert i usług. Gdy użytkownik korzysta z przycisku opinii lub bierze udział w ankiecie/ocenie, na jego komputerze ustawiany jest plik cookie, który służy do przesyłania opinii, danych dotyczących użytkowania i danych związanych z urządzeniem końcowym do Usabilla. Przetwarzane są wyłącznie informacje spseudonimizowane i, w miarę możliwości, zanonimizowane; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat nadawcy. Przechowujemy i oceniamy dane przez 24 miesiące.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie https://usabilla.com/privacy/.

d) Recenzje produktów

Po zakupie produktu w naszym sklepie internetowym, w wielu przypadkach będziesz mieć możliwość przesłania recenzji zakupionego produktu. W tym celu wyślemy Ci wiadomość e-mail z linkiem internetowym. Odbywa się to na podstawie naszych interesów promocyjnych w zakresie komunikacji z naszymi klientami i optymalnej prezentacji produktów zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

W przypadku dobrowolnego przesłania recenzji produktu za pośrednictwem łącza internetowego w wiadomości e-mail, podane dane, w szczególności imię i nazwisko (możliwe podanie pseudonimu), ogólne informacje o produkcie oraz treść recenzji (ocena w gwiazdkach i wolnym tekście), a także wszelkie inne dane podane opcjonalnie, będą przetwarzane. Twoja ocena będzie wyświetlana publicznie za pośrednictwem Bazaarvoice w naszym sklepie internetowym i na stronach internetowych osób trzecich w ramach platformy Bazaarvoice. Przechowywanie odbywa się w celu wyświetlenia oceny do momentu jej odwołania.

Aby zweryfikować autentyczność ocen i zapobiec próbom oszustwa, przeprowadzana jest odpowiednia kontrola oceny i adresu IP użytkownika. Bazaarvoice nie przechowuje jednak w tym celu oceny użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Przekazanie osobistej opinii o produkcie jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Bazaarvoice można znaleźć na stronie http://www.bazaarvoice.com/de/privacy-policy/.

e. Inne ankiety dotyczące zadowolenia klienta

Ponadto możliwe jest zaproszenie do udziału w dobrowolnych ankietach dotyczących zadowolenia klienta.

W celu ich realizacji korzystamy z usług renomowanych instytutów badawczych i firm doradczych. Oferujemy możliwość poufnej ankiety.

Kliknięcie odpowiedniego przycisku otwiera okno firmy, której zlecono wykonanie usługi. Następnie otworzy się odpowiednia ankieta. Podane przez Państwa informacje i odpowiedzi zbierane są przez naszych zleceniobiorców i przekazywane nam wzgl. centralnie do Fielmann AG, Hamburg.

W przypadku ankiet poufnych firma Fielmann otrzymuje wszystkie odpowiedzi i wyniki wyłącznie w formie zanonimizowanej. W takim przypadku nie ma możliwości rozpoznania osoby, która dostarczyła informacje.

W przypadku ankiety osobistej również podane dane kontaktowe zostaną przekazane wraz z wynikami firmie Fielmann. Dane te mają być również wykorzystywane do komunikacji z klientami, o ile wyrażą Państwo na to wyraźnie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli po dokonaniu zakupu prześlemy Państwu zaproszenie do udziału w ankiecie, może ona opierać się na naszym uzasadnionym interesie marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poza tym mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się również otrzymywaniu ewentualnych zaproszeń do wzięcia udziału w ankietach dotyczących zadowolenia klienta.

14. Przekazanie podmiotom trzecim i procesory

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim lub podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tylko w powyższych przypadkach.

W celu realizacji zamówień, wysyłki i płatności oraz rozliczeń (punkt 8) dane mogą być przekazywane usługodawcom wysyłkowym, bankom i innym usługodawcom.

W ramach korzystania z konta Fielmann Państwa dane przekazywane są Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg, a następnie mogą być przekazywane dalej w ramach grupy Fielmann, jeśli jest to niezbędne do odpowiedzi na Państwa zapytanie lub do kontroli Państwa sprawy.

Wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi są przez nas starannie wybierane i na podstawie umowy zobowiązywane do zachowania naszego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Przykładowo przedsiębiorstwa otrzymują w ramach tzw. przetwarzania przez podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie niezbędnym dla danego zlecenia. Wykorzystanie z tych danych przez przedsiębiorstwo otrzymujące zlecenie do celów własnych jest zgodnie z zawartą umową wykluczone, chyba że określono inaczej.

Podstawę prawną stanowią tutaj każdorazowo określone powyżej podstawy prawne przetwarzania. Ponadto na podstawie RODO, jak również ewentualnie innych właściwych uregulowań prawnych może dojść do przekazania danych osobowych, o ile jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO).

15. Strony mediów społecznościowych

Poprzez nasze fanpage'e w sieciach społecznościowych mogą Państwo komunikować się z nami oraz otrzymywać informacje o firmie Fielmann i usługach przez nas oferowanych. Nasze fanpage'e znajdą Państwo na

Facebook: https://www.facebook.com/fielmann/

Instagram: https://www.instagram.com/fielmann.pl/

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszych fanpage'y na Facebooku lub Instagramie jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland (dalej jednolicie „Facebook“). Facebook przetwarza udostępnione przez Państwa dane osobowe, aby móc przekazać nam zanonimizowane statystyki dotyczące korzystania z fanpage'y. Podczas korzystania ze stron oferowanych przez Facebook umieszczane są tracking cookies. Śledzenie w takim przypadku może dotyczyć również odwiedzających, którzy wyświetlają strony, pomimo że nie posiadają profilu na Facebooku. Przetwarzane przez Facebook dane mogą być przenoszone również do krajów poza Unią Europejską, w których obowiązują inne regulacje dotyczące ochrony danych.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy to komunikacja z Państwem jak również możliwość przedstawienia firmy Fielmann i jej ofert oraz usług.

W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wynikających z niniejszego oświadczenia o ochronie danych mogą Państwo zwrócić się do nas lub do Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ostateczne usunięcie przez nas treści i informacji jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu, dlatego iż Facebook przejmuje realizację Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych (Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych). Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych w firmie Facebook znajdą Państwo pod: https://de-de.facebook.com/policy.php.

16. Bezpieczne przetwarzanie Państwa danych na terenie UE

Fielmann chroni Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego.

Państwa dane zasadniczo przetwarzane są na terenie UE. Jeżeli w wyjątkowym przypadku dojdzie do przekazania do państw trzecich, nastąpi to tylko o ile jest to niezbędnie konieczne do udostępnienia Państwu danej usługi i z zachowaniem surowych wymogów RODO wraz z dotrzymaniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 44, 46f RODO).

17. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów gromadzenia danych lub ich przetwarzania.

18. Państwa prawa

W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:

• prawo do informacji(art. 15 RODO),
• prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i/lub do usunięcia danych wraz z „prawem do bycia zapomnianym“ (art. 17 RODO),
• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO) jak również w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego (art. 21, ustęp 2 RODO),
• prawo do przenoszenia danych („możliwość przenoszenia danych", art. 20, ustęp 1 RODO).

Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO).

Przypadek taki zachodzi wtedy, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo przedstawiamy w ramach poniższego opisu. Wnosząc taki sprzeciw prosimy o przedstawienie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane w sposób, w jaki tego dokonujemy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu analizujemy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych względnie je dopasujemy lub przedstawimy Państwu nasze ważne, prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niezależnie od powyższego mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych i analizy danych bez podawania przyczyn (art. 21, ustęp 2 RODO).