• moje konto
  • Okulary
  • Okulary przeciwsłoneczne
  • Soczewki kontaktowe
  • Porady
  • Usługi
  Znajdź salon Fielmann w Twojej okolicy

  Informacje o ochronie danych

  Firma Fielmann traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i przestrzega ustawowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) dotyczącegoprzetwarzania danych osobowych. Stosownie do przepisów o ochronie danych chcielibyśmy w dalszej części poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych jak również podczas korzystania z naszych usług online.

  1. Czym są dane osobowe?

  Dane osobowe w myśl RODO (art. 4 ustęp 1 nr 1 RODO) to wszelkie dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Zalicza się do tego przykładowo Państwa nazwisko lub adres e-mail, a także adres IP, z którego korzystają Państwo z naszych usług. O ile w ramach korzystania z naszych usług podali Państwo informacje dotyczące ostrości wzroku lub inne informacje medyczne konieczne do zaopatrzenia w pomoce korekcyjne takie jak soczewki kontaktowe, to informacje te są danymi dotyczącymi zdrowia w myśl art. 4, nr 15 RODO, które jako dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.


  2. Administrator

  Odpowiedzialna za przetwarzanie jest spółka
   
  Fielmann AG & Co. Service KG
  An den Flugzeughallen 3
  D-14712 Rathenow

  Obsługa klienta
  Tel.: 800 343562 (bezpłatny)
  E-Mail: serwisklienta@fielmann.com


  3. Inspektor ochrony danych

  Z naszym inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod daneosobowe@fielmann.com lub drogą pocztową pod adresem Fielmann AG, Datenschutzbeauftragter, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg. 


  4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z usług online

  a) Protokołowanie odwiedzin

  Podczas odwiedzin na naszych serwerach przetwarzane są automatycznie określone dane na potrzeby administrowania systemem, w celach statystycznych lub zabezpieczenia, zwłaszcza w celu ochrony przed atakami na naszą infrastrukturę informatyczną. Jeżeli są to dane osobowe w rozumieniu art. 4 punkt 1 RODO, przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 punkt. 1 lit. f RODO. Chodzi w tym wypadku o następujące dane:

  • adres IP
  • wyświetlana strona/nazwa wyświetlanego pliku 
  • data i godzina wyświetlenia
  • przesłana objętość danych 
  • informacja, czy dostęp/wyświetlenie powiodło się
  • strona przekierowująca, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło przez zewnętrzny link oraz wyszukiwane hasło, jeżeli dostęp/wyświetlenie nastąpiło poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę
  • oprogramowanie przeglądarki wykorzystanej do wyświetlenia (język, wersja i konfiguracja)
  • informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego i jego pulpitu

  Wyżej wymienione protokołowane dane zapisywane są standardowo na naszych serwerach przez okres 7 dni i następnie usuwane, o ile firma Fielmann nie jest ustawowo zobowiązana do przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. W takich przypadkach przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO.

  b) Używanie Cookies i preferencje

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i które pobierają dane w celu wymiany z naszymi systemami lub systemami naszych usługodawców za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Wykorzystywane mogą być różne rodzaje plików cookie: tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy okres czasu na Państwa nośniku danych. Są to cookies firmy Fielmann lub też oferentów zewnętrznych, o ile zostali oni określeni poniżej.
  Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach Cookies można znaleźć na poniższej liście.

  Zawsze mają Państwo możliwość odwołania swojej zgody, albo dezaktywacji cookies stosowanych w naszym uzasadnionym interesie i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych („opt-out”). 

  Ustawienia dla stosowania cookies można zmienić poniższym przyciskiem, swobodnie odwołując zgodę ze skutkiem na przyszłość:

  Zapisane cookies można również usunąć w ustawieniach przeglądarki, jednocześnie dezaktywując zapisywanie cookies w przyszłości. Zwracamy uwagę na to, że w przypadku zablokowania plików cookies ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych. Sprzeciw wobec stosowania cookies do celów marketingu online można wyrazić również poprzez szereg usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, poprzez strony https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com/.

  c) Usługi wykorzystujące cookies i podobne technologie

  Podstawami prawnymi dla przetwarzania danych w ramach poniższych usług, wykorzystujących cookies lub podobne technologie są:

  • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a RODO), jeżeli o nią prosimy,
  • w pozostałych przypadkach, o ile nie wskazano inaczej, realizacja naszych uprawnionych interesów (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f RODO).

  Fonts.com

  Ta strona internetowa wykorzystuje „fonts.com“, usługę oferującą różne rodzaje czcionki firmy Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin („fonts.com“). Przy każdym wywołaniu tej strony internetowej, w celu wyświetlania tekstów w określonym kroju pisma, zostają wczytane pliki z serwera „fonts.com”, umożliwiające optymalną prezentację strony. Jednocześnie Państwa adres IP może być przekazany do serwera „fonts.com“ i zapisany w ramach standardowego dziennika sieciowego. Dalsze przetwarzanie tych informacji należy do „fonts.com“, odpowiednie warunki i możliwości ustawień znajdą Państwo pod adresem Informacje dotyczące ochrony danych firmy „fonts.com“.

  Sentry

  Aby umożliwić Państwu nieobarczone występowaniem błędów korzystanie z naszych stron i aplikacji, korzystamy z usługi Sentry firmy Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107. Błędy na stronach lub w aplikacji są rozpoznawane poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast usuwane. Tym samym zapewniamy techniczną stabilność naszych usług.
   
  Pobieranie w związku z tym danych, takich jak informacje o urządzeniu, błąd i godzina wystąpienia błędu, następuje niezależnie od Państwa pozostałych danych osobowych, o ile zostały one pobrane będą bezpośrednio anonimizowane i po dokonaniu oceny błędu usuwane.

  Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z informacji o polityce prywatności Sentry: https://sentry.io/privacy/. Przekazanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 44 f. RODO lub - w przypadku dostępnych gwarancji - w oparciu o art. 46 RODO.

  Google Analytics

  Korzystamy z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalać naszą ofertę i opracowywać ją tak, by była dla Państwa jako użytkownika jeszcze bardziej interesująca. Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających obejmującej różne urządzenia, przeprowadzanej dla jednego ID użytkownika. Jeżeli są Państwo użytkownikiem konta Google mogą Państwo w ustawieniach pod „Moje dane“, „osobiste dane“ zablokować analizowanie użytkowania na różnych urządzeniach.

  Zwracamy uwagę, iż na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „_anonymizeIp();“, aby zagwarantować zanonimizowane gromadzenie adresów IP. W konsekwencji adresy IP zostają skrócone i są przetwarzane dalej, co eliminuje możliwość powiązania adresów IP z danymi osób. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP i tam skracany.  W ramach stosowania Google Analytics gromadzone są dane o sposobie użytkowania, które w poszczególnych przypadkach mogą umożliwiać identyfikację, jak choćby połącznie z zarejestrowanym kontem Google. O ile dane zebrane od Państwa mogą być powiązane z osobą podczas analizy, powiązanie jest to bez adresu IP w dużej mierze wykluczone.

  Na zlecenie administratora tej strony Google będzie wykorzystywać informacje w celu analizowania użytkowania tej strony internetowej, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronach oraz w celu świadczenia dalszych, związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu usług na rzecz administratora strony internetowej. Jeżeli dane osobowe miałyby zostać przeniesione do USA, dostępne są odpowiednie gwarancje w oparciu o art. 46 RODO.

  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Uzyskane dzięki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej przesyłane są przez Google z reguły do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej danych, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując znajdującą się pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Ponadto stosowaniu Google Analytics można również zapobiec, klikając ten link: dezaktywacja Google Analytics. Dzięki temu na Państwa nośniku danych zapisany zostanie tzw. opt-out cookie, który uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics. Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym zostaną usunięte również pliki cookie opt-out, co oznacza, że muszą Państwo ponownie umieścić pliki cookie opt-out, jeżeli w dalszym ciągu chcą Państwo uniemożliwiać ten sposób pobierania danych. Pliki cookie opt-out umieszczane są na każdej przeglądarce oraz urządzeniu końcowym i w związku z tym muszą być aktywowane osobno dla każdej przeglądarki, komputera lub innego urządzenia końcowego.
  Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy.

  Google Ads

  Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie marketingu internetowego Google Ads firmy Google.

  Google Ads używa plików cookie w celu wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika, w celu ulepszania raportów z osiągnięć kampanii oraz w celu uniknięcia wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych wyświetleń. Poprzez ID pliku cookie Google rejestruje, które reklamy są prezentowane w której przeglądarce i dzięki temu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google Ads za pomocą ID pliku cookie może rejestrować tzw. konwersje, które mają związek z wyświetlanymi reklamami. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy użytkownik widzi ogłoszenie Google Ads i później, korzystając z tej samej przeglądarki, odwiedza stronę reklamodawcy i tam dokonuje zakupu.

  Dzięki wykorzystywanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem firmy Google.  Przez zainstalowanie Google Ads firma Google otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo określoną część naszych stron internetowych lub że kliknęli Państwo naszą reklamę. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, wówczas Google może przyporządkować odwiedziny do Państwa konto. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są zalogowani, istnieje możliwość, że Google będzie przetwarzać Państwa adres IP.

  Udziałowi w tym procesie śledzenia można zapobiec również w poniższy sposób:

  a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; w szczególności zablokowanie zewnętrznych cookies prowadzi do tego, że nie będą Państwo otrzymywać reklam oferentów zewnętrznych;

  b) przez zdeaktywowanie plików cookies conversion-tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby cookies domeny „www.googleadservices.com“ były blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje cookies;

  c) przez zablokowanie odnoszących się do zainteresowań reklam oferentów, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads“ korzystając z linku https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, jeżeli usuną Państwo swoje cookies;

  d) przez trwałe zablokowanie w Państwa przeglądarce pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji tej oferty w pełnym zakresie.

  Więcej informacji o Google Ads by Google można znaleźć pod: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl oraz w ogólnych zasadach ochrony danych w Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Alternatywnie mogą Państwo również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org.

  Google Remarketing

  Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję remarketingu firmy Google. Funkcja ta służy wyświetlaniu odwiedzającym stronę internetową w ramach sieci Google reklam odpowiadających zainteresowaniom. Przy tym wykorzystywane są pliki cookie służące do rozpoznawania poszczególnych odwiedzających podczas wyświetlania przez nich stron internetowych należących do sieci Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą się wtedy wyświetlać reklamy dotyczące treści, które odwiedzający uprzednio wyświetlił na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu firmy Google.
   
  Jeżeli mimo to nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, można ją dezaktywować, wprowadzając odpowiednie ustawienia pod https://adssettings.google.com/. Alternatywnie mogą Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookie w celach odpowiadającej zainteresowaniom reklamy za pośrednictwem Network Advertising Initiative, stosując się do instrukcji zamieszczonych pod adresem https://optout.networkadvertising.org. Szczegółowe informacje dotyczące Google Remarketing oraz polityki prywatności firmy Google znajdą Państwo pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

  Facebook Ads, Pixel i Custom Audience

  Korzystamy z usług marketingu internetowego oferowanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

  W odniesieniu do powyższego używane są Facebook Ads, Facebook Pixel jak również Website Custom Audience wraz z retargetingiem.

  Dzięki Facebook Pixel podczas wyświetlania naszych stron internetowych instalowane są przez Facebook cookies w Państwa przeglądarce. Narzędzia Facebook Pixels umożliwiają Facebookowi rozpoznawanie poprzez cookies odwiedzających nasze strony internetowe w danym przypadku jako użytkowników sieci społecznościowej Facebook i przyporządkowanie ich grupom zainteresowań (zainteresowanie określonymi produktami i usługami na odwiedzanych stronach internetowych). 

  Za pomocą plików cookie tworzone są tzw. profile użytkowników, które służą do zapisywania istotnych informacji o użytkowniku. Informacje te mogą obejmować np. przeglądane treści, odwiedzane strony, wykorzystywane sieci internetowe, ale także informacje o partnerach komunikacyjnych i danych technicznych (informacje o urządzeniach, metadane), jak użyta przeglądarka, wykorzystywany system komputerowy oraz dane dotyczące czasu korzystania. O ile użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, mogą one również być przetwarzane. Śledzenie użytkowania odbywa się przy tym także na różnych urządzeniach.

  Dzięki temu nasze reklamy (tzw. „Facebook-Ads“) wyświetlane są wewnątrz sieci społecznościowej Facebook tylko tym użytkownikom, którzy okazali potencjalne zainteresowanie naszą ofertą online. 

  W przypadku korzystania przez Państwa z sieci społecznościowej Facebook dane te mogą zostać przyporządkowane Państwa tamtejszemu profilowi użytkownika. Zasadniczo otrzymujmy dostęp tylko do zbiorczych informacji o sukcesie naszych reklam i możemy prezentować kampanie i ogłoszenia reklamowe ważnym dla nas grupom zainteresowanych (Custom Audience).

  Za pomocą Facebook-Pixels możemy ponadto analizować skuteczność naszych działań marketingowych.

  Cookies te mogą później być odczytywane zasadniczo również na innych stronach internetowych, które korzystają z tych samych procedur marketingowych online, analizowane w celu przedstawienia treści jak również uzupełniane o dalsze dane.

  Więcej informacji dotyczących ochrony danych w firmie Facebook znajdą Państwo tutaj https://www.facebook.com/about/privacy. Ustawienia dotyczące reklamy behawioralnej mogą Państwo zmienić tutaj: https://pl-pl.facebook.com/ads/settings. Pliki Facebook Pixel mogą Państwo zablokować również poprzez odpowiednie ustawienie w Państwa przeglądarce lub poprzez kliknięcie na ten link: Dezaktywacja piksela Facebooka (Facebook Opt-Out zakończone prawidłowo).

  Shopify

  Informacje o Cookies Shopify, usłudze oferowanej przez Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. piętro, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia, można znaleźć pod www.shopify.com/legal/cookies („Merchant storefronts”).

  Obok tych cookies, które są niezbędne do udostępnienia sklepu online (patrz cyfra 7), cookies wykorzystujemy także do analizowania korzystania z naszego sklepu internetowego i naszych ofert oraz do optymalizacji wyglądu sklepu internetowego. Przy tym Shopify przetwarza również dane dotyczące korzystania z funkcji wyszukiwania, wyświetlania stron i wykorzystywania funkcji.

  Gromadzone dane są pseudonimizowane. Dlatego przyporządkowanie danych do wywołanego użytkownika nie jest możliwe bez dodatkowych działań. Dane nie są zapisywane wspólnie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

  AWIN (sieć afiliacyjna)

  Wykorzystujemy sieć afiliacyjną AWIN AG, Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin („AWIN”).

  Za jej pośrednictwem linki do naszych ofert są udostępniane na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeśli użytkownicy skorzystają z takiego linku, zainteresują się produktem, a następnie zakupią go od nas, jesteśmy w stanie powiązać zakup z linkiem i stroną danego podmiotu trzeciego. 

  Odbywa się to w celu przekazania podmiotowi trzeciemu odpowiedniej prowizji za link i rekomendację. W celu śledzenia afiliacji przetwarzane są dane takie jak adres IP, identyfikator użytkownika, link afiliacyjny (strona źródłowa), kategoria klienta i dane dotyczące użytkowania (produkty, zainteresowania, czas dostępu). W tym celu AWIN wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie (tzw. advertiser journey tags oraz fingerprinting).

  W przypadku przetwarzania danych wspólnego z AWIN (współadministratorzy danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i art. 26 ust. 1 RODO) podstawą prawną są uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem prowizji dla AWIN i podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Adres e-mail firmy AWIN służący do przesyłania pytań i kwestii dotyczących ochrony danych brzmi Global-privacy@awin.com.

  Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez firmę AWIN można znaleźć tutaj: https://www.awin.com/pl/prywatnosc 

  Makaira / Matomo

  Wykorzystujemy narzędzia analizy firmy Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 69115 Heidelberg („Makaira“). Makaira umożliwia analizę korzystania ze stron internetowych przez odwiedzających za pomocą otwartego oprogramowania Matomo (https://matomo.org). Przy tym przetwarzane są różne dane dotyczące użytkowania jak np. wyświetlanie stron, czas przebywania na stronie, kategoria urządzenia, system operacyjny (np. komputer z systemem operacyjnym Windows) i dostęp użytkownika (np. poprzez płatne reklamy bądź niepłatne wyniki wyszukiwania) lub aktualna zawartość koszyka. Dane te zbierane są przez Makairę w pseudonimizowanym profilu, który przypisany jest do urządzenia końcowego użytkownika. Na podstawie zebranych danych Makaira sporządza prognozę dotyczącą Państwa preferencji. Następnie produkty w sklepie prezentowane są Państwu w określonej kolejności lub też zostaną Państwu zaoferowane odpowiednio dobrane propozycje produktów.

  Klaviyo i Exponea

  Korzystamy z usług analitycznych Klaviyo, oferowanych przez Klaviyo Inc., 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA, oraz Exponea, oferowanych przez Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin resp. Exponea s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava („Exponea“) do analizy zachowań użytkowników w naszym sklepie internetowym.

  W ramach tego procesu zapisywane są cookies, które służą do gromadzenia różnych danych użytkowników, takich jak Państwa adres IP, dane urządzenia oraz sposoby interakcji z naszym sklepem internetowym (dane o użytkowaniu). Ma to na celu przeanalizowanie indywidualnych sposobów korzystania ze sklepu internetowego i połączenie uzyskanych danych z ewentualnie utworzonym kontem użytkownika. Konto takie zostaje utworzone, jeżeli dokonali już Państwo u nas zamówienia, mają konto klienta lub zapisali się do naszego newslettera.

  Więcej informacji o ochronie danych w Klaviyo można znaleźć pod https://www.klaviyo.com/privacy oraz o ochronie danych w Exponea pod https://exponea.com/legal/privacy-policy/.

  Criteo

  Korzystamy również z usługi retargetingu firmy Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Monachium, Niemcy ("Criteo"), aby wyświetlać użytkownikom spersonalizowane reklamy naszych produktów.

  W tym celu Criteo, we wspólnej odpowiedzialności z nami i przy użyciu plików cookie i identyfikatorów użytkownika, przetwarza wyświetlane podczas surfowania na naszych stronach internetowych i stronach internetowych z sieci partnerskiej Criteo strony lub zachowania użytkownika, dotyczące w szczególności  przeglądanych produktów. Ponadto przetwarzane mogą być informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym. Informacje te mogą być również łączone przez Criteo z informacjami od innych partnerów. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone spersonalizowane reklamy produktów zgodnie z jego zainteresowaniami.

  Dalsze informacje na temat ochrony danych w Criteo można znaleźć na stronie https://www.criteo.com/privacy/, a na temat sieci partnerskiej Criteo na stronie https://www.criteo.com/de/privacy/our-partners/.

  d) Włączanie innych usług i treści stron trzecich

  Na niektórych stronach tej oferty internetowej mogą być zawarte treści pochodzące od osób trzecich. Ponieważ bez adresu IP treści te nie mogłyby zostać przesłane do przeglądarki danego użytkownika, to korzystanie z ofert internetowych osób trzecich zawsze wymaga, aby dostawcy tych treści widzieli adres IP użytkownika. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie takie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawca zewnętrzny przechowuje adres IP, na przykład do celów statystycznych. O ile będziemy świadomi takiego zachowania, poinformujemy o tym użytkowników.

  Google Maps (usługa mapy)

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 4.a tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do tego konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby nastąpiło przyporządkowanie do Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach marketingowych, badania rynku i/lub do kształtowania swojej strony internetowej w sposób odpowiadający potrzebom. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (również w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania odpowiadających potrzebom reklam oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, nasz uzasadniony interes polega na optymalnym udostępnieniu materiałów geograficznych i funkcji map.

  Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, jednakże aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do Google. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Google jak również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności uzyskają Państwo pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

  Vimeo (umieszczanie filmów video)

  W naszej ofercie integrujemy filmy z platformy Vimeo, administrowanej przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

  W tym procesie mogą być przekazywane do osób udostępniających materiały dane o użytkowaniu, dane komunikacyjne, dane urządzeń oraz dane o treściach. Również w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przyjaznej dla użytkowników integracji filmów i ich optymalnej prezentacji.

  Więcej informacji o ochronie danych w Vimeo można znaleźć tu: https://vimeo.com/privacy. Vimeo może używać Google Analytics do własnych celów. Przetwarzaniu można się sprzeciwić, postępując w sposób opisany powyżej dla Google Analytics.


  5. Nawiązanie kontaktu, formularz kontaktowy

  Dane osobowe przetwarzane są również wtedy, gdy Państwo się z nami kontaktują. Podane przez Państwa dane, takie jak Państwa nazwisko i adres e-mail, a także treść Państwa wiadomości przekazywane są dalej do właściwego pracownika w firmie Fielmann, który wykorzystuje je wyłącznie do rozpatrzenia Państwa sprawy. Może to być dla przykładu obsługa klienta w przypadku spraw dotyczących naszych produktów lub Państwa zamówienia.

  Wynikające z tego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy, w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie lub ogólnie w celu rozpatrzenia Państwa zapytania (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. b RODO). 

  Przetwarzanie danych wychodzące poza powyżej przedstawiony zakres nie ma miejsca, o ile nie ustalono inaczej i nie jest to w sprzeczności z obowiązkiem przechowywania. Państwa dane przechowywane są do momentu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.


  6. Zamówienia online

  Wraz z rozpoczęciem procesu zamówienia w ramach naszego sklepu internetowego przetwarzamy podane przez Państwa dane, przykładowo Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące zamówienia jak również dane związane z rachunkiem i płatnością.

  Do wstępnego wyboru adresu do rachunku i dostawy korzystamy z informacji zgromadzonych na koncie klienta, o ile są Państwo zarejestrowani i zalogowani.

  Te dane wykorzystujemy do umownej realizacji zamówienia, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. O ile wymagane są tu dane dotyczące zdrowia w myśl art. 9 ustęp 1 RODO podstawę prawną stanowi art. 9 ustęp 2 lit. h RODO w połączeniu z § 22 ustęp 1 nr 1 lit. b Federalnej Ustawy o ochronie danych (BDSG).

  Koszyk jest zapisany przez 30 dni. Dane dotyczące realizacji umowy przechowywane są w ramach ogólnych okresów przedawnienia przez okres do 3 lat, o ile są one konieczne do wypełnienia nałożonych prawem handlowo-podatkowym obowiązków przez okres do 10 lat.

  W celu prowadzenia naszego sklepu internetowego na stronach internetowych Fielmann wykorzystujemy Shopify, usługę firmy Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland („Shopify“). Shopify udostępnia platformę e-commerce, za pośrednictwem której oferujemy nasze towary na sprzedaż w tym sklepie internetowym. Dane podane przez Państwa w ramach procesu zamówieni mogą być przekazane w ramach usług Shopify również do przedsiębiorstw zależnych, również takich w krajach trzecich, w tym przypadku w Kanadzie i USA. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z art. 44 f. RODO lub - w przypadku dostępnych gwarancji - w oparciu o art. 46 RODO. W Kanadzie zapewnia to postanowienie o adekwatności wydane przez Komisję Europejską w oparciu o art. 45 ust. 1 RODO.

  Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z informacji o ochronie danych Shopify pod https://www.shopify.com/legal/privacy.


  7. Dostawcy usług płatniczych

  a. Paypal

  Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług płatniczych PayPal. Płatności realizowane są przez tzw. konta PayPal, które wirtualnie przedstawiają konta prywatne lub konta firmowe. Ponadto w przypadku PayPal istnieje możliwość realizacji płatności wirtualnych przez karty kredytowe, jeżeli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal prowadzone jest poprzez adres e-mail. PayPal umożliwia dokonanie płatności online lub też otrzymanie płatności. Ponadto PayPal przejmuje funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupującego. Europejską spółką PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

  Jeżeli w trakcie procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym wybiorą Państwo PayPal jako opcję zapłaty, wówczas także dane będą automatycznie przesyłane do PayPal.

  W przypadku przekazywanych do PayPal danych osobowych chodzi z reguły o imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu lub inne dane, które konieczne są do zrealizowania płatności. W celu realizacji umowy sprzedaży konieczne są również te dane osobowe, które związane są z danym zamówieniem.

  Przekazywanie danych ma na celu realizację płatności i zapobieganie oszustwom. Przekazanie danych odbywa się w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i - jeżeli przekazywane są dodatkowo dane osobowe - na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na bezpiecznej realizacji płatności i ochronie przed oszustwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Wymienione między PayPal i nami dane osobowe ewentualnie przekazywane są przez PayPal wywiadowniom gospodarczym. Celem tego przekazywania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Odpowiedzialnym za to jest PayPal.

  PayPal przekazuje dane osobowe ewentualnie dalej przedsiębiorstwom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub dane mają zostać przetwarzane na zlecenie.

  Obowiązującą politykę prywatności PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/plde/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  b. Unzer i Przelewy24

  W przypadku wyboru formy płatności Płatność Przelewy 24 (Przelewy24), Twoje osobiste dane klienta oraz dane dotyczące płatności zostaną przesłane do Unzer (Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (Niemcy) oraz Unzer Luxembourg SA Société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher (Luksemburg), a także do spółek stowarzyszonych z Unzer i Przelewy24 (PayPro SA). Przesłanie danych odbywa się w celu dokonania płatności, a także jej rozliczenia.

  W zależności od zastosowanej metody płatności (ale nie w przypadku Przelewy24) może mieć miejsce ocena ryzyka i zdolności kredytowej. Unzer lub partnerzy, z którymi współpracuje Unzer, mogą w razie potrzeby w celu dokonania oceny zdolności kredytowej pozyskać informacje o zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem danych adresowych biur informacji kredytowej. W szczególności mogą to być następujący - przykładowo, ale nie wyczerpująco - dostawcy usług: Schufa Holding AG, CRIF Bürgel GmbH, Arvato Infoscore GmbH, Universum Business GmbH, Bisnode D & B Austria GmbH.

  W przypadku wybrania tej formy płatności dane będą przekazywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę ta w każdej chwili może zostać odwołana ze skutkiem na przyszłość.

  Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronach dostawców usług płatniczych.

  c. Wallee i inni dostawcy usług płatniczych

  Jeżeli w ramach procesu zamówienia zdecydują się Państwo na płatność kartą (VISA lub Mastercard), w ramach tak zrealizowanego zamówienia Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane do operatora płatności Wallee, działającego w ramach customweb GmbH, General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur (Szwajcaria) oraz w razie potrzeby do innych operatorów płatności.

  Podmioty te umożliwiają bezgotówkową płatność za produkty i usługi w internecie. W przypadku przekazywanych i niezbędnych dla płatności danych osobowych jest to w szczególności nazwisko, adres, adres IP, dane zamówienia, dane płatności, w szczególności dane karty kredytowej, kwota płatności i podobne dane.

  To przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia albo wraz odpowiednio do wybranej przez Państwa formy płatności, art. 6 ust. 1 punkt 1 lit b RODO, w szczególności do potwierdzenia Państwa tożsamości, zarządzania płatnością i kontroli zdolności kredytowej. W razie potrzeby w tym procesie zostają przekazane informacje do wywiadowni gospodarczych celem przeprowadzenia kontroli tożsamości i zdolności kredytowej w odniesieniu do złożonego przez Państwa zamówienia. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na sprawdzeniu i zabezpieczeniu zdolności kredytowej przy płatności kartą kredytową. Przy przekazaniu danych do Szwajcarii ochrona danych zapewniana jest dzięki wydaniu przez Komisję Europejską postanowienia o adekwatności.


  8. Konto klienta

  Oferujemy Państwu możliwość rejestracji i założenia konta klienta. Państwa imię i nazwisko, adres, dane zamówienia i inne przechowywane informacje będą przechowywane na stałe i udostępnione dla przyszłych zamówień po rejestracji.

  Podstawą prawną jest przepis art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. O ile dane dotyczące zdrowia są zapisane w danych zamówienia, podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Utworzenie konta klienta jest dobrowolne i nie jest wymagane do składania zamówień w sklepie.

  Oferujemy również Państwu przekazanie tych danych firmie Fielmann Sp.z o.o., ul.Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, dzięki czemu informacje o Państwa zamówieniu są dla Państwa dostępne w polskich oddziałach i są tam automatycznie udostępniane na Państwa życzenie do dalszych zamówień.

  Mogą Państwo usunąć konto klienta w dowolnym momencie, a poprzez to w każdym czasie dokonać odwołania, z którego można skorzystać w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość.


  9. Umówienie terminu wizyty

  Poprzez naszą stronę internetową oferujemy możliwość umawiania spotkań w naszych oddziałach. W ramach tego procesu przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz informacje o wybranym terminie. Usługę świadczy TerminApp GmbH z siedzibą w Monachium w ramach realizacji zleceń. Przekazane dane osobowe będą tam przetwarzane dla firmy Fielmann jako zleceniodawcy wyłącznie w celu umówienia wizyty online. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach umówienia spotkania jest art. 6 ust. 1 punkt 1 lit b RODO.


  10. Reklama bezpośrednia i ankietydotyczące zadowolenia klienta

  a. Informacje i działania reklamowe dotyczące podobnych produktów i usług (reklama bezpośrednia)

  Danych osobowych, które podają Państwo w kontekście zakupu lub korzystania z naszych usług, używamy również do wysyłania interesujących i reklamowych informacji pocztą lub e-mailem.

  Do danych tych należą: Państwa nazwisko, adres pocztowy, (o ile został podany i zgodnie z poniższymi warunkami), Państwa adres e-mailowy jak również informacje dotyczące kategorii produktów, które Państwo kupili lub usług, z których Państwo skorzystali.

  Bez Państwa wyraźnej zgody będziemy wysyłać wiadomości e-mail zawierające treści reklamowe dotyczące produktów i usług podobnych do tych, które już Państwo od nas kupili lub z których korzystali i pod warunkiem, że nie wyrazili Państwo sprzeciwu.

  Podstawę prawną do korzystania z danych osobowych w wymienionych celach informacyjnych i reklamowych stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na informowaniu naszych klientów o ciekawych nowościach jak również na reklamowaniu naszych ofert i usług. O ile udzielili Państwo zgody podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 lit. a RODO.

  Mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych. W tym celu prosimy zwrócić się do serwisu klienta np. wysyłając e-mail do serwisklienta@fielmann.com lub kliknąć w otrzymanym e-mailu na umieszczony na końcu wiadomości link umożliwiający rezygnację. 

  Zwracamy Państwa uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wniesieniu sprzeciwu może chwilowo dojść do dalszej wysyłki materiałów reklamowych. Uwarunkowane jest to względami technicznymi związanymi z koniecznym czasem realizacji Państwa decyzji i nie oznacza, że nie zastosowaliśmy się do Państwa sprzeciwu.

  b. Newsletter

  Dodatkowo chcielibyśmy stworzyć możliwość zgłoszenia się w celu otrzymywania naszego e-mailowego newslettera. Newslettery zawierają informacje dla osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami oraz inne ciekawe, reklamowe informacje.

  Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać adres e-mail.

  Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się w ramach tzw. procedury double opt in. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie swojego zgłoszenia. Służy weryfikacji podanego adresu e-mail. 

  Zgłoszenia do newslettera są protokołowane przez firmę Fielmann w celu realizacji usługi i aby móc udowodnić przestrzeganie przepisów prawnych. Obejmuje to zapisanie daty i godziny zgłoszenia oraz potwierdzenia jak również adresu IP.

  Do rozsyłania newslettera korzystamy ponadto z usługodawcy (podmiot przetwarzający). Usługodawcą tym jest Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin bzw. Exponea s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava („Exponea“)

  Analiza wysyłania newslettera odbywa się na nasze zlecenie. Newslettery zawierają w tym celu tzw. »Web-Beacon«, to znaczy plik graficzny, który pobierany jest podczas otwierania newslettera. W ramach tego pobierania zbierane są najpierw informacje techniczne, takie jak informacje dotyczące przeglądarki i systemu, Państwa adres IP oraz godzina pobrania względnie informacje o tym, czy e-mail został otwarty oraz z których hiperłączy korzystano. Informacje te (wskaźnik otwarć wiadomości, w jakich godzinach pobierano wiadomości, korzystanie z linków) wykorzystywane są w celu ulepszania serwisu.

  Dostawcy wykorzystują te dane częściowo również do optymalizacji lub poprawy usług, jak choćby do technicznej poprawy wysyłki lub prezentacji newslettera, albo aby określić, z jakich krajów są odbiorcy. Państwa dane osobowe nie są przy tym przekazywane podmiotom trzecim. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda według art. 6 ustęp 1 pkt 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z newslettera i jednocześnie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W dolnej części każdego e-maila znajdą Państwo link anulujący subskrypcję. Dostateczny poziom ochrony danych dla transferu danych do krajów trzecich zapewniany jest w oparciu o art. 44 f. RODO lub poprzez odpowiednie gwarancje w oparciu o art. 46 RODO.

  c. Inne ankiety dotyczące zadowolenia klienta

  Ponadto możliwe jest zaproszenie do udziału w dobrowolnych ankietach dotyczących zadowolenia klienta.

  W celu ich realizacji korzystamy z usług renomowanych instytutów badawczych i firm doradczych. Oferujemy możliwość poufnej ankiety.

  Kliknięcie odpowiedniego przycisku otwiera okno firmy, której zlecono wykonanie usługi. Następnie otworzy się odpowiednia ankieta. Podane przez Państwa informacje i odpowiedzi zbierane są przez naszych zleceniobiorców i przekazywane nam wzgl. centralnie do Fielmann AG, Hamburg.

  W przypadku ankiet poufnych firma Fielmann otrzymuje wszystkie odpowiedzi i wyniki wyłącznie w formie zanonimizowanej. W takim przypadku nie ma możliwości rozpoznania osoby, która dostarczyła informacje.

  W przypadku ankiety osobistej również podane dane kontaktowe zostaną przekazane wraz z wynikami firmie Fielmann. Dane te mają być również wykorzystywane do komunikacji z klientami, o ile wyrażą Państwo na to wyraźnie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.

  Jeżeli po dokonaniu zakupu prześlemy Państwu zaproszenie do udziału w ankiecie, może ona opierać się na naszym uzasadnionym interesie marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poza tym mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się również otrzymywaniu ewentualnych zaproszeń do wzięcia udziału w ankietach dotyczących zadowolenia klienta.


  11. Przekazanie podmiotom trzecim

  Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim lub podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tylko w powyższych przypadkach.

  W celu realizacji zamówień, wysyłki i płatności oraz rozliczeń (punkt 8) dane mogą być przekazywane usługodawcom wysyłkowym, bankom i innym usługodawcom. 

  W ramach korzystania z konta Fielmann Państwa dane przekazywane są Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg, a następnie mogą być przekazywane dalej w ramach grupy Fielmann, jeśli jest to niezbędne do odpowiedzi na Państwa zapytanie lub do kontroli Państwa sprawy.

  Wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi są przez nas starannie wybierane i na podstawie umowy zobowiązywane do zachowania naszego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Przykładowo przedsiębiorstwa otrzymują w ramach tzw. przetwarzania przez podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie niezbędnym dla danego zlecenia. Wykorzystanie z tych danych przez przedsiębiorstwo otrzymujące zlecenie do celów własnych jest zgodnie z zawartą umową wykluczone, chyba że określono inaczej. 

  Podstawę prawną stanowią tutaj każdorazowo określone powyżej podstawy prawne przetwarzania. Ponadto na podstawie RODO, jak również ewentualnie innych właściwych uregulowań prawnych może dojść do przekazania danych osobowych, o ile jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani (art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. c RODO).


  12. Strony mediów społecznościowych

  Poprzez nasze fanpage'e w sieciach społecznościowych mogą Państwo komunikować się z nami oraz otrzymywać informacje o firmie Fielmann i usługach przez nas oferowanych. Nasze fanpage'e znajdą Państwo na

  Facebook: https://www.facebook.com/fielmann/ 
  Instagram: https://www.instagram.com/fielmann.pl/ 
   
  Za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszych fanpage'y na Facebooku lub Instagramie jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland (dalej jednolicie „Facebook“). Facebook przetwarza udostępnione przez Państwa dane osobowe, aby móc przekazać nam zanonimizowane statystyki dotyczące korzystania z fanpage'y. Podczas korzystania ze stron oferowanych przez Facebook umieszczane są tracking cookies. Śledzenie w takim przypadku może dotyczyć również odwiedzających, którzy wyświetlają strony, pomimo że nie posiadają profilu na Facebooku. Przetwarzane przez Facebook dane mogą być przenoszone również do krajów poza Unią Europejską, w których obowiązują inne regulacje dotyczące ochrony danych. 
   
  Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy to komunikacja z Państwem jak również możliwość przedstawienia firmy Fielmann i jej ofert oraz usług.
   
  W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wynikających z niniejszego oświadczenia o ochronie danych mogą Państwo zwrócić się do nas lub do Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ostateczne usunięcie przez nas treści i informacji jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu, dlatego iż Facebook przejmuje realizację Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych (Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych). Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych w firmie Facebook znajdą Państwo pod: https://de-de.facebook.com/policy.php.


  13. Bezpieczne przetwarzanie Państwa danych na terenie UE

  Fielmann chroni Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego.

  Państwa dane zasadniczo przetwarzane są na terenie UE. Jeżeli w wyjątkowym przypadku dojdzie do przekazania do państw trzecich, nastąpi to tylko o ile jest to niezbędnie konieczne do udostępnienia Państwu danej usługi i z zachowaniem surowych wymogów RODO wraz z dotrzymaniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 44, 46f RODO).


  14. Okres przechowywania

  Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów gromadzenia danych lub ich przetwarzania.


  15. Państwa prawa

  W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji(art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i/lub do usunięcia danych wraz z „prawem do bycia zapomnianym“ (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO) jak również w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego (art. 21, ustęp 2 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych („możliwość przenoszenia danych", art. 20, ustęp 1 RODO).

  Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych.

  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość.

  Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21, ustęp 1 RODO).

  Przypadek taki zachodzi wtedy, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo przedstawiamy w ramach poniższego opisu. Wnosząc taki sprzeciw prosimy o przedstawienie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane w sposób, w jaki tego dokonujemy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu analizujemy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych względnie je dopasujemy lub przedstawimy Państwu nasze ważne, prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Niezależnie od powyższego mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych i analizy danych bez podawania przyczyn (art. 21, ustęp 2 RODO).
     Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka