„Family and friends”

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „Karta Family and friends” (dalej jako „Akcja promocyjna”) przez Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535 (dalej „Organizator”). 

II. Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna trwa od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2024 r.