Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów

(Stan na: 02.01.2024)

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej również „OWH”) regulują zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez Fielmann AG & Co. Service KG (dalej również „my”, „nas”) z konsumentami za pośrednictwem naszych stron internetowych, sklepów internetowych (www.fielmann.pl) i aplikacji (Apps). Obowiązują ogólne warunki handlowe w aktualnie obowiązującej wersji. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na obowiązywanie OWH.

2. Dostawca i partner handlowy

Stroną zawieranej z konsumentem umowy - dostawcą i partnerem handlowym jest:

Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow
Niemcy

wpisana przez Sąd Rejonowy w Poczdamie (niem. Amtsgericht Potsdam) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRA 5635 P, posiadająca numer NIP-ID: DE283692902 / PL5263380729

Wspólnik odpowiedzialny osobiście: Fielmann Group AG, Weidestraße 118a, D-22083 Hamburg

Zarząd: Marc Fielmann (Przew.), Katja Groß, Dr Bastian Körber, Steffen Bätjer wpisana przez Sąd Rejonowy w Hamburgu (niem. Amtsgericht Hamburg) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRB 56098

Możesz kontaktować się z nami, w tym także w celu złożenia reklamacji, poprzez nasz serwis klienta:

Tel.: 800 343562 (bezpłatnie)

E-Mail: serwisklienta@fielmann.com

3. Zawarcie umowy

Prezentacja towaru nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz niewiążące zaproszenie do zamówienia towarów w naszym sklepie internetowym.

Przed złożeniem zamówienia otrzymasz wszystkie prawnie wymagane informacje. Po wyborze towarów do koszyka możesz jeszcze przed złożeniem zamówienia w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

Składając zamówienie za pomocą przycisku zamówienia (np. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) składasz ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzimy otrzymanie tej oferty pocztą elektroniczną. Szczegóły Twojego zamówienia są ponownie wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia Twojej oferty, ale służy jedynie do celów informacyjnych. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez nas produktów lub potwierdzenia wysyłki innym e-mailem. Akceptacja może nastąpić tylko w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Przyjmujemy zamówienia wyłącznie w ilościach handlowych od prywatnych, pełnoletnich użytkowników końcowych.

Po zawarciu umowy zapisujemy dane dotyczące Twojego zamówienia zgodnie z zasadami ochrony danych (więcej na ten temat w punkcie 8 niniejszych OWH). Jeśli potrzebujesz tych danych, chętnie je do Ciebie prześlemy.

Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu (konsument). Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona na nią faktura VAT. W przypadku żądania przez powyższą osobę wystawienia faktury na przedsiębiorcę, którego dana osoba fizyczna reprezentuje, Fielmann AG & Co. Service KG będzie uprawniona do odmowy wystawienia faktury lub odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zgłoszenia powyższego żądania.