Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów

(Stan na: 02.01.2024)

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej również „OWH”) regulują zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez Fielmann AG & Co. Service KG (dalej również „my”, „nas”) z konsumentami za pośrednictwem naszych stron internetowych, sklepów internetowych (www.fielmann.pl) i aplikacji (Apps). Obowiązują ogólne warunki handlowe w aktualnie obowiązującej wersji. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na obowiązywanie OWH.

2. Dostawca i partner handlowy

Stroną zawieranej z konsumentem umowy - dostawcą i partnerem handlowym jest:

Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow
Niemcy

wpisana przez Sąd Rejonowy w Poczdamie (niem. Amtsgericht Potsdam) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRA 5635 P, posiadająca numer NIP-ID: DE283692902 / PL5263380729

Wspólnik odpowiedzialny osobiście: Fielmann Group AG, Weidestraße 118a, D-22083 Hamburg

Zarząd: Marc Fielmann (Przew.), Katja Groß, Dr Bastian Körber, Steffen Bätjer wpisana przez Sąd Rejonowy w Hamburgu (niem. Amtsgericht Hamburg) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRB 56098

Możesz kontaktować się z nami, w tym także w celu złożenia reklamacji, poprzez nasz serwis klienta:

Tel.: 800 343562 (bezpłatnie)

E-Mail: serwisklienta@fielmann.com

3. Zawarcie umowy

Prezentacja towaru nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz niewiążące zaproszenie do zamówienia towarów w naszym sklepie internetowym.

Przed złożeniem zamówienia otrzymasz wszystkie prawnie wymagane informacje. Po wyborze towarów do koszyka możesz jeszcze przed złożeniem zamówienia w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

Składając zamówienie za pomocą przycisku zamówienia (np. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) składasz ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzimy otrzymanie tej oferty pocztą elektroniczną. Szczegóły Twojego zamówienia są ponownie wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia Twojej oferty, ale służy jedynie do celów informacyjnych. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez nas produktów lub potwierdzenia wysyłki innym e-mailem. Akceptacja może nastąpić tylko w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Przyjmujemy zamówienia wyłącznie w ilościach handlowych od prywatnych, pełnoletnich użytkowników końcowych.

Po zawarciu umowy zapisujemy dane dotyczące Twojego zamówienia zgodnie z zasadami ochrony danych (więcej na ten temat w punkcie 8 niniejszych OWH). Jeśli potrzebujesz tych danych, chętnie je do Ciebie prześlemy.

Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu (konsument). Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona na nią faktura VAT. W przypadku żądania przez powyższą osobę wystawienia faktury na przedsiębiorcę, którego dana osoba fizyczna reprezentuje, Fielmann AG & Co. Service KG będzie uprawniona do odmowy wystawienia faktury lub odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zgłoszenia powyższego żądania.

4. Dostawa i ograniczenia dostawy

Zamówiony towar wyślemy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z informacją o terminie dostawy przekazaną Ci każdorazowo wraz z ofertą dotyczącą danego towaru.

Terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie po zawarciu umowy, w szczególności na skutek siły wyższej, zmiany sytuacji rynkowej bądź aktualnych warunków handlowych z podmiotami współpracującymi z nami oraz innych okoliczności niezależnych od nas, którym nie możemy zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie producenta sprzedawanych towarów, wpływając na zmianę terminów dostawy towaru.

W sytuacji opisanej powyżej niezwłocznie powiadomimy Cię w formie mailowej lub na piśmie o okolicznościach mogących spowodować zmianę terminu realizacji umowy, a także o nowych terminach jej realizacji. Wówczas w terminie 7 dni od otrzymania ww. informacji przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Informację o odstąpieniu od umowy możesz przesłać do nas w formie mailowej lub na piśmie. Brak uzyskania przez nas w tym terminie informacji o odstąpieniu przez Ciebie od umowy oznacza, że realizacja umowy będzie kontynuowana po ustaniu okoliczności mogących spowodować zmianę terminu realizacji według zaproponowanych przez nas terminów. W każdej chwili możemy ustalić z Tobą nowy termin realizacji umowy.

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad.

Zastrzegamy sobie prawo do częściowych dostaw przy zamawianiu kilku produktów.

Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Termin dostawy rozpoczyna biec wraz z potwierdzeniem zamówienia.

5. Ceny, koszty wysyłki i płatność

Nasze ceny zawierają ustawowy podatek VAT (ceny końcowe). Obowiązujące koszty wysyłki można znaleźć w informacjach (https://www.fielmann.pl/uslugi/pomoc/) oraz w koszyku. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł. Bezpłatna wysyłka dla zamówień powyżej 120 zł i dla okularów korekcyjnych.

Dostępne metody płatności:

  • Karta kredytowa: Nie pobieramy żadnych opłat za dokonanie płatności. Cena zakupu zostanie pobrana przy zamówieniu kartą kredytową.

  • PayPal: Nie pobieramy żadnych opłat za dokonanie płatności. Płatności dokonuje się przy zamówieniu za pośrednictwem systemu PayPal.

  • Płatność Przelewy 24: Nie pobieramy żadnych opłat za dokonanie płatności. Płatności dokonuje się przy zamówieniu za pośrednictwem systemu Przelewy.24.

  • BLIK (za pośrednictwem PayU).

W zależności od produktu (grupy produktów) oraz w celu zabezpieczenia naszych roszczeń z tytułu umowy, na przykład biorąc pod uwagę Twoją zdolność kredytową, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych metod płatności.

Zamówione towary pozostają własnością Fielmann AG & Co. Service KG do momentu całkowitej zapłaty (zastrzeżenie własności).

Szczegółowe informacje w zakresie ceny, terminu i warunków płatności zostaną Ci przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej w momencie składania zamówienia.

6. Odpowiedzialność za wady

Przysługują Ci ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności za wady, w szczególności za wady fizyczne, zgodnie z §§ 434 i nast. BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Usunięcie wady lub dostawa wolnej od wad części zamiennej („późniejsze wykonanie”) nie prowadzi do ponownego rozpoczęcia biegu przedawnienia. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego kodeksu cywilnego są dla Ciebie korzystniejsze niż przepisy prawa niemieckiego, znajdują zastosowanie powyższe przepisy prawa polskiego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez nas wymieniona lub naprawiana albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady możesz żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zamiast realizacji uprawnienia do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy możesz żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Możemy odmówić zadośćuczynienia takiemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeśli wykonujesz uprawnienia z rękojmi, jesteś obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Alt FineCom c/o Fielmann, Otto-Brindl-Straße 1, 94447 Plattling, Germany na nasz koszt.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Celem złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularzy załączonych do przesyłki.

Reklamacje rozpoznajemy w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

7. Gwarancje i przedłużone prawo do zwrotu

Gwarancja zwrotu pieniędzy: w Fielmann masz gwarancję korzystnego zakupu. Jeśli w ciągu 6 tygodni po dokonaniu zakupu znajdziesz gdzie indziej taki sam produkt w niższej

cenie, przyjmiemy towar z powrotem i zwrócimy Ci pieniądze.

Trzyletnia gwarancja: W Fielmann kupujesz sprawdzoną jakość. Fielmann oferuje trzyletnią gwarancję na wszystkie okulary, w tym okulary dziecięce.

Gwarancja satysfakcji: z Fielmann kupujesz bez ryzyka. Jeśli nie będziesz zadowolony z zamówienia, wymienimy zakupiony produkt lub przyjmiemy go z powrotem i zwrócimy Ci cenę zakupu.

30-dniowe prawo do zwrotu w przypadku zakupów online: W Fielmann masz możliwość zwrotu produktów zakupionych online w ciągu 30 dni od otrzymania i bez podania przyczyny. Jeśli do przesyłki dołączony jest formularz zwrotu, należy z niego skorzystać. W przeciwnym razie prosimy o skorzystanie z portalu zwrotów, gdzie można uzyskać kod QR do przesłania do Inpost Parcellocker. Więcej informacji na temat procesu zwrotów można znaleźć tutaj. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić go i wysłać na adres wskazany na załączonej etykiecie zwrotnej przed upływem terminu. Fielmann pokryje koszty wysyłki związane ze zwrotem.

  • Należy pamiętać, że przedłużony (tj. dłuższy niż ustawowy 14-dniowy) termin zwrotu obowiązuje tylko wtedy, gdy zwracane produkty są kompletne, w oryginalnym opakowaniu, nieużywane i nieuszkodzone. Nie wolno otwierać ani uszkadzać plomb, np. na soczewkach kontaktowych i produktach do pielęgnacji. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z nami przed dokonaniem zwrotu, aby znaleźć ewentualne inne rozwiązanie.

  • Po otrzymaniu zwrotu przez Fielmann i pozytywnej weryfikacji zgodności z opisanymi wymogami, otrzymasz pełny zwrot ceny zakupu. O ile nie uzgodniono inaczej, zwrot pieniędzy zostanie dokonany za pośrednictwem środka płatniczego, który został użyty do zapłaty.

  • Ustawowe uprawnienia wynikające z ustawy, w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności za wady (punkt 6) oraz 14-dniowe ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (punkt 12) pozostają w mocy bez ograniczeń i niezależnie od powyższego dobrowolnie przez nas przyznanego prawa do zwrotu w terminie 30 dni.

8. Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych i Twoich prawach w tym zakresie znajdziesz w informacjach o ochronie danych. Możesz tam również w dowolnym momencie odtworzyć treść wszelkich złożonych przez Ciebie oświadczeń o wyrażeniu zgody.

9. Informacje na temat arbitrażu konsumenckiego

Jesteś uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/odr. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów. Nieporozumienia staramy się zawsze załatwiać polubownie. Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem serwisklienta@fielmann.com.

10. Specjalne instrukcje dotyczące zakupu soczewek kontaktowych i produktów do pielęgnacji

Wartości podane przez Ciebie w zamówieniu powinny być określone przez okulistę lub optyka. Jako użytkownik soczewek kontaktowych powinieneś sprawdzać swoje oczy przynajmniej raz w roku. Badanie kontrolne w Fielmann kosztuje tylko 49 zł. W wyszukiwarce salonów na stronie internetowej możesz wyświetlić adres wybranego salonu ze specjalistami od soczewek kontaktowych Fielmann.

Prosimy o zapoznanie się z ulotkami dołączonymi do opakowań soczewek kontaktowych i płynów pielęgnacyjnych w celu zapoznania się z ryzykiem i skutkami ubocznymi ich stosowania. Podane okresy użytkowania zakładają prawidłowe użytkowanie soczewek kontaktowych oraz ich prawidłową pielęgnację i nie mogą być przekraczane. Do pielęgnacji soczewek kontaktowych należy używać wyłącznie zalecanych produktów. W przypadku nieoczekiwanego podrażnienia oczu należy natychmiast zdjąć soczewki kontaktowe i skonsultować się z okulistą lub specjalistą ds. soczewek kontaktowych Fielmann.

11. Prawo obowiązujące

Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej są dla konsumenta korzystniejsze niż przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec, zastosowanie znajdują powyższe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Fielmann AG & Co. Service KG, An den Flugzeughallen 3, D-14712 Rathenow, tel. 800 343562 (bezpłatnie), e-mail: serwisklienta@fielmann.com) poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). Zwrot następuje niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku zwrotu użyjemy tych samych metod płatności, których zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za dokonany zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. (Uwaga: wystarczy skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dołączonego do zamówienia, aby zwrócić towar do naszego magazynu zwrotów: Alt FineCom c/o Fielmann, Otto-Brindl-Straße 1, 94447 Plattling, Germany).

Ponosimy koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego u w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy są soczewki kontaktowe, produkty do pielęgnacji lub inne towary, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Państwu towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij na adres:

An Fielmann AG & Co. Service KG
An den Flugzeughallen 3
D-14712 Rathenow

E-Mail: serwisklienta@fielmann.com

lub wyślij towar wraz z niniejszym formularzem bezpośrednio do naszego magazynu zwrotów na adres:

Alt FineCom c/o Fielmann
Otto-Brindl-Straße 1
94447 Plattling
Germany

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

Imię i nazwisko klienta (-ów)

Adres klienta (-ów)

Podpis klienta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.