Ogólne warunki ubezpieczenia okularów.

USŁUGI I GWARANCJE

1. Co jest ubezpieczone?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie, indywidualnie wykonane okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne okulary korekcyjne (wyłączając oferty promocyjne), zakupione w salonie optycznym Fielmann Sp. z o.o. dla których, zgodnie z danymi w paszporcie okularowym, nie zrezygnowano z ubezpieczenia okularów.

2. Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody, na które narażone są okulary korekcyjne podczas trwania ubezpieczenia, np. pęknięcie, uszkodzenie, kradzież i utratę, uwzględniając zakres usług, podany w punkcie 5 i z wyjątkiem uszkodzeń podanych w punkcie 6.

3. Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

4. Jaki jest okres trwania ubezpieczenia?

Ubezpieczenie rozpoczyna się w dniu przekazania okularów korekcyjnych i kończy 12 miesięcy później.

5. Ochrona ubezpieczeniowa

Po przedłożeniu paszportu okularowego otrzymasz w jednym z salonów optycznych grupy Fielmann w Polsce następujące świadczenia:

5.1 Szkoda całkowita

Szkoda całkowita ma miejsce, gdy konieczna jest wymiana jednego lub obydwu szkieł i/lub oprawy. W przypadku szkody całkowitej otrzymasz w drodze wymiany oprawę lub szkło względnie szkła lub okulary tego samego rodzaju do maksymalnej kwoty odszkodowania, patrz 5.3. W tym przypadku pobrany zostanie udział własny w wysokości 20,– zł za oprawę i 10,– zł za każde szkło (40,– zł za kompletne okulary). Udział własny obowiązuje dla szkieł jednoogniskowych i wieloogniskowych. W przypadku okularów dla dzieci udział własny nie będzie pobierany, o ile dziecko w momencie zamówienia okularów nie ukończyło 14 lat.

5.2 Uszkodzenie

W przypadku uszkodzenia dokonana zostanie specjalistyczna naprawa Twoich okularów. W przypadku, gdy koszty naprawy przewyższać będą cenę nabycia nowych okularów, otrzymasz świadczenie jak w przypadku szkody całkowitej, patrz 5.1.

5.3 Maksymalne odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody

200,– zł za oprawę; 100,– zł za każde szkło.

6. Wskazówka

Ubezpieczeniu nie podlegają szkody, spowodowane wypadkiem lub pokrywane przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje również w przypadku szkód, powstałych na skutek zużycia i zniszczenia podczas normalnego użytkowania okularów korekcyjnych.

7. Postanowienia ogólne w przypadku wystąpienia szkody

O zdarzeniu szkodowym proszę powiadomić natychmiast jeden z salonów optycznych grupy Fielmann w Polsce. Po rozliczeniu szkody całkowitej ochrona ubezpieczeniowa wygasa. Zawarcie ubezpieczenia dla nowych okularów jest oczywiście możliwe. W przypadku uszkodzenia ubezpieczenie obowiązuje bez zmian, zgodnie z danymi w paszporcie okularowym.

Okulary: Fielmann.

Międzynarodowa moda okularowa. Ponad 900 x w Europie. Gdzie w pobliżu znajduje się najbliższy salon Fielmann, dowiesz się pod bezpłatnym numerem: 800 343562 lub w internecie:
www.fielmann.com.