Astygmatyzm: „Wszystko jest niewyraźne – gdy układ optyczny się załamuje...”

To, co tak niebezpiecznie brzmi, ma prawie każdy! Ponieważ nasza rogówka z natury nie ma idealnie okrągłego kształtu, prawie wszyscy ludzie mają przynajmniej lekki astygmatyzm.

W dosłownym tłumaczeniu astygmatyzm oznacza „brak punktu”. U osób, które mają ten często występujący rodzaj wady wzroku, rogówka oka jest zdeformowana. Mówimy wtedy o astygmatyzmie rogówkowym. Rzadziej przyczyną niezborności jest niesferyczność soczewki oka. Efekt jest jednak taki sam: odbiegająca od normy krzywizna powoduje, że poziomo wpadające wiązki promieni świetlnych łamane są inaczej niż wiązki promieni świetlnych wpadające pionowo. Wówczas promienie świetlne nie zbierają się w jednym ognisku. Zamiast niego powstają dwie, wyglądające jak pałeczki, linie ogniskowe. Dlatego astygmatyzm nazywamy również niezbornością.

Astygmatyzm rogówkowy bez szkła torycznego